Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), η Ένωση Συντακτών Περιοδικού - Ηλεκτρονικού Τύπου (ΕΣΠΗΤ) και ο πρόεδρός της Θέμης Μπερεδήμας, καθώς και επτά δημοσιογράφοι, ζητώντας να ακυρωθεί ως παράνομη η από 13/3/2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), με την οποία καθορίζονται αναδρομικά από 1/1/2013 οι αποδοχές των δημοσιογράφων που απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Οι δημοσιογραφικές ενώσεις ζητούν την ακύρωση της επίμαχης ΚΥΑ ως παράνομης, λόγω μη νόμιμης υπόστασης των πρακτικών διαβούλευσης, τα οποία, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, προηγούνται της έκδοσης της ΚΥΑ και αποτελούν αναγκαία προϋπόθεσή της.

Ειδικότερα, οι προσφεύγοντες επικαλούνται παράβαση των σχετικών διατάξεων των ν.4024/2011 και 4047/2012, σύμφωνα με τις οποίες, μετά από διαβούλευση με τις δημοσιογραφικές οργανώσεις, καθορίζονται με ΚΥΑ οι αποδοχές των δημοσιογράφων που απασχολούνται στα δημόσια ΜΜΕ (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, που ανήκουν στο κράτος, ΟΤΑ, κ.λπ.), κάτι που καθιστά την περάτωση της διαβούλευσης, σύμφωνα με τους εκπροσώπους των οργανώσεων, ουσιώδη τύπο για την έκδοση κανονιστικής κοινής υπουργικής απόφασης.

Στις προσφυγές τονίζεται ότι στην επίμαχη ΚΥΑ αναφέρονται τρία πρακτικά διαβούλευσης με τις δημοσιογραφικές οργανώσεις, τα οποία όμως ουδέποτε έλαβαν νόμιμη υπόσταση, καθώς δεν υπογράφηκαν από τους παρευρισκόμενους στις συσκέψεις των διαβουλεύσεων. Τέλος, οι ενώσεις τονίζουν ότι η ΚΥΑ είναι επιπρόσθετα μη νόμιμη, καθώς στις επίμαχες διαβουλεύσεις δεν συμμετείχε ο υπουργός Οικονομικών, αλλά ούτε εκπροσωπήθηκε, παρά το γεγονός ότι αυτό προβλέπεται από τον Ν. 4024/2011.