Μόνο μέσα από τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών προάγεται η επιστημονική έρευνα, όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες.

Με γνώμονα αυτή την αρχή, το νεοσύστατο Εργαστήριο Οργανωσιακής Συμπεριφοράς και Ηγεσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής σε μία ή σε περισσότερες από τις ακόλουθες έρευνες:

  • Αν ψάχνετε ενεργά για εργασία αυτή την περίοδο δείτε την ακόλουθη έρευνα: bit.ly/C3wFb.
  • Αν απλώς έχετε μια (ή περισσότερες) εμπειρίες ως υποψήφιος (στην διάρκεια των 3 τελευταίων μηνών τουλάχιστον) σε μια τουλάχιστον συνέντευξη επιλογής (είτε εργάζεστε είτε όχι): bit.ly/cXuqh
  • Αν τέλος απλώς εργάζεστε και σας ενδιαφέρει η μελέτη της σχέσης ανάμεσα σε φαινόμενα της θετικής οργανωσιακής συμπεριφοράς (εργασιακή δέσμευση, flow, ψυχολογικό κεφάλαιο) και στα ατομικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας: bit.ly/pY2Jc