Στις 125 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το 3ο τρίμηνο του 2016, όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 3.020 Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την ICAP Group.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης, σημείωσε πτώση στις 98 μονάδες έναντι 104 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοικούν είναι αυξημένος σε σύγκριση με ένα έτος πριν ανήλθε σε 34%, ενώ για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό αυξάνεται σε 43%. Παράλληλα, ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης σημείωσε μικρή άνοδο έναντι του προηγούμενου τριμήνου στις 133 μονάδες. Πιο συγκεκριμένα, το 32% των CEOs δηλώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά, ποσοστό που αυξάνεται σε 35% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.

Τέλος, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εταιρειών παρουσίασε άνοδο στις 112 μονάδες έναντι 108 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν, διαμορφώθηκε σε 44%, ποσοστό που αυξάνεται σε 51% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Σημειώνεται ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 27/09/2016 έως 10/10/2016.