Μία σειρά ημερίδων και workshops διοργανώνει το ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM / KEME στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το NOTTINGHAM TRENT UNIVERSITY και την επιστημονική υποστήριξη της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΑΔΕ).

Προγραμματίστηκε για τις 4 και 5 Μαΐου 2ήμερο Workshop με θέμα: «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΚΡΙΣΗ – ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ». Μεταξύ των άλλων θα μελετηθεί η αντιμετώπιση μιας κρίσης στο σύγχρονο άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι ενότητες που θα αναπτυχθούν είναι:

 • Τι είναι κρίση – Χαρακτηριστικές περιπτώσεις
 • Αιτίες, έλεγχος και αξιολόγηση κινδύνων
 • Μέθοδοι αποφυγής κρίσεων
 • Σχέδια εκτάκτου ανάγκης
 • Εντοπισμός και αναχαίτιση μιας δυσμενούς κατάστασης
 • Επίλυση του προβλήματος
 • Μετατρέποντας τον κίνδυνο σε ευκαιρία
 • Μαθαίνοντας από μια κρίση.

Η «Εικονογραφημένη αφήγηση (Storytelling): To σύγχρονο εργαλείο εκπαίδευσης και ανάπτυξης στελεχών» θα παρουσιασθεί σε workshop την 11η Μαΐου με παράλληλη έκθεση ζωγραφικής και σκίτσου του ζωγράφου Γιώργου Χάμουργκα. Τα έργα της έκθεσης είναι σχετικά με το αντικείμενο του workshop.
Από ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Οικονομικών θα πραγματοποιηθεί στις 18 Μαΐου σεμινάριο για την ενημέρωση σε φορολογικά θέματα σύμφωνα με την νέα φορολογική νομοθεσία.

Στις 28 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα: «ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ – ΕΞΕΛΙΣΣΟΜΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ». Εισηγητές και συντονιστές θα είναι διακεκριμένες προσωπικότητες από την ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα της χώρας μας και του εξωτερικού.

Μερικά από τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι:

 • Προσωπική αποτελεσματικότητα – Αυτοαξιολόγηση
 • Ηγεσία και Ομάδα
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες – Γλώσσα του σώματος
 • Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων
 • Διαχείριση χρόνου
 • Εκπαίδευση – κατάρτιση
 • Συμπεριφορά – Πεποιθήσεις – Ηθική
 • Προσωπικές δημόσιες σχέσεις
 • Σχεδιασμός και προετοιμασία καριέρας
 • Δεξιότητες ανεύρεσης εργασίας.

Πληροφορίες: [email protected].