Με αφορμή τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του ΑΣΕΠ, ο Θεόδωρος Τόλλης, Διευθυντής του τομέα Υπηρεσιών Απασχόλησης του Ομίλου ICAP, σε πρόσφατη ανακοίνωσή του αναφέρεται στην αναγκαιότητα λειτουργίας του θεσμού της Προσωρινής Απασχόλησης και στο Δημόσιο Τομέα.

Ανάμεσα στα άλλα, ο Θ. Τόλλης επεσήμανε ότι θα πρέπει πλέον να αλλάξει ο τρόπος σκέψης μας και να διερευνήσουμε εναλλακτικά σενάρια όπως, για παράδειγμα, τη συνεργασία ΑΣΕΠ και Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης, η οποία θα επέτρεπε τη στελέχωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα με διαφάνεια, μαζικά, γρήγορα και χωρίς τον απαγορευτικό πια πολλαπλασιασμό των Συμβάσεων Εργασίας Δημοσίου.

Η ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε, επίσης, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2008/104/ΕΚ, η οποία ψηφίστηκε μετά από μακροχρόνιες και επίπονες διαπραγματεύσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και λόγω της οικονομικής κρίσης η οποία έχει ανακινήσει με ένταση το ζήτημα της Προσωρινής Απασχόλησης. Μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2011, όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. είναι υποχρεωμένα μετά από διαβούλευση των κοινωνικών εταίρων να βρουν τη χρυσή τομή με σκοπό τη συμμόρφωση με το περιεχόμενο της Οδηγίας.