Οι επιχειρήσεις αγωνίζονται σκληρά να επιβιώσουν σε ένα περιβάλλον άκρως ανταγωνιστικό και δύσκολο. Στην αιχμή του δόρατος βρίσκεται το ανθρώπινο δυναμικό του κάθε οργανισμού και φυσικά τα τμήματα HR που είναι υπεύθυνα για αυτόν τον πολύτιμο πόρο. Με απαιτητικά projects και σε αρκετές περιπτώσεις μειωμένο προσωπικό θα μπορούσε η προσωρινή απασχόληση να αποτελέσει μια win-win επιλογή;

Όταν οι άνθρωποι ακούνε τις λέξεις «προσωρινή εργασία», συνήθως κάνουν κάποιους εύλογους συνειρμούς που αφορούν εργασίες γραφείου ή εποχιακές θέσεις. Αλλά, καθώς οι ανάγκες των επιχειρήσεων έχουν εξελιχθεί, με τον ίδιο τρόπο έχουν εξελιχθεί και οι θέσεις προσωρινής απασχόλησης. Οι επιχειρήσεις τώρα πια προσλαμβάνουν επαγγελματίες σε πολλά ιεραρχικά επίπεδα για να εκμεταλλευτούν τις εξειδικευμένες δεξιότητες που ένας οργανισμός ενδέχεται να χρειαστεί για κάποιο συγκεκριμένο έργο και δεν τις διαθέτει σε εσωτερικό επίπεδο. Υπάρχουν επτά αλήθειες που χαρακτηρίζουν τη σύγχρονη προσωρινή εργασία:

Πραγματικότητα 1: Οι προσωρινά εργαζόμενοι μπορεί να βρίσκονται σε entry-level αλλά δεν αποκλείεται να πρόκειται και για στελεχιακές θέσεις. Η προσωρινή εργασία δεν περιορίζεται πλέον σε εργασίες που αφορούν λιγότερα προσόντα. Οι επιχειρήσεις όλων των μεγεθών προσλαμβάνουν σε προσωρινή βάση από υπάλληλους μισθοδοσίας, λογιστές, αναλυτές των επιχειρήσεων συστημάτων ακόμη και διευθυντές οικονομικών.

Πραγματικότητα 2: Οι προσωρινές θέσεις εργασίας προσφέρουν ευελιξία καριέρας. Η συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων έχει την ελευθερία και την ευελιξία να επιλέξει τα έργα που θα συμμετάσχει με βάση τους επαγγελματικούς της στόχους και τις προτιμήσεις της. Μπορεί να δεχτεί βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εργασίες και μπορεί να λειτουργήσει είτε με πλήρη είτε με μερική απασχόληση.

Πραγματικότητα 3: Οι προσωρινά απασχολούμενοι μπορούν να κερδίσουν καλά χρήματα. Οι μισθοί είναι γενικά στο ίδιο επίπεδο με αυτό των εργαζομένων με πλήρη απασχόληση. Στους εργαζομένους αυτής της κατηγορίας που διαθέτουν κάποιες δεξιότητες με υψηλή ζήτηση συχνά οι αμοιβές είναι ακόμη υψηλότερες. Επίσης, πολλές εταιρείες στελέχωσης, προσφέρουν στους προσωρινά εργαζομένους τους πρόσβαση σε ασφάλιση υγείας αλλά και σε άλλα οφέλη.

Πραγματικότητα 4: Η εργασία σε διαφορετικά projects μπορεί να βοηθήσει τους επαγγελματίες να ενισχύσουν τα βιογραφικά τους. Το 65% των εργαζομένων που ρωτήθηκαν από την American Staffing Association είπε ότι ανέπτυξε νέες ή βελτίωσε τις προϋπάρχουσες δεξιότητες εργασίας μέσω της προσωρινής απασχόλησης.

Πραγματικότητα 5: Η προσωρινή εργασία μπορεί να οδηγήσει σε μια θέση πλήρους απασχόλησης. Πολλές επιχειρήσεις αναζητούν μια προσωρινή τοποθέτηση και την αξιοποιούν ως μια μέθοδο αξιολόγησης. Όταν ένας οργανισμός διαπιστώσει ότι κάποιος προσωρινά απασχολούμενος έχει καλή απόδοση και διαθέτει μια προσωπικότητα που ταιριάζει με την κουλτούρα της εταιρείας πιθανότητα θα συνεχίσει τη συνεργασία μαζί του σε μόνιμη βάση.

Πραγματικότητα 6: Οι προσωρινά απασχολούμενοι δεν πληρώνουν για να εγγραφούν σε μια εταιρεία στελέχωσης. Οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης δεν ζητούν από τους υποψηφίους αμοιβή για τη δουλειά που προσφέρουν.

Πραγματικότητα 7: Οι εταιρείες αναζητούν εξειδικευμένους επαγγελματίες. Όσοι διαθέτουν εξειδικευμένη εμπειρία έχουν πολλές προτάσεις εργασίας. Οι οργανισμοί όλων των κλάδων βασίζονται σε ένα ευέλικτο εργατικό δυναμικό για να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες δεξιότητες που είτε δεν υφίστανται μεταξύ του ανθρώπινου δυναμικού τους είτε απλά χρειάζονται σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.

Συνθήκες
Σήμερα, δεν είναι ασυνήθιστο για τους εργαζόμενους να έχουν πολλαπλούς τίτλους εργασίας κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, που οφείλονται εν μέρει στην τεχνολογική εξέλιξη αλλά και στην αλλαγή της περιγραφής των θέσεων εργασίας. Σίγουρα όλοι θυμόμαστε περιπτώσεις όπου κάποιος συμπλήρωνε πολλαπλά έτη σε κάποιον οργανισμό. Στην σύγχρονη πραγματικότητα αυτό δεν είναι εύκολα εφικτό και με την ανεργία να βρίσκεται σε ανησυχητικά επίπεδα οι εργαζόμενοι που αποχωρούν ή απομακρύνονται από μία θέση εργασίας αλλά και αυτοί που αναζητούν για πρώτη φορά δουλειά στρέφονται σε υπηρεσίες ευρέσεως προσωρινής εργασίας ως έναν τρόπο για να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, να αυξήσουν τις ευκαιρίες δικτύωσης τους αλλά και να τους βοηθήσουν να παραμείνουν ενεργοί και κοντά στο αντικείμενου που τους ενδιαφέρει.

Από την πλευρά των επιχειρήσεων σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας, κάθε οργανισμός προσπαθεί να αυξήσει την ευελιξία του. Στη διάρκεια των τελευταίων ετών και μεσούσης της οικονομικής ύφεσης, οι εταιρείες κλήθηκαν να μειώσουν τα κόστη τους και να καταφύγουν σε αναδιάρθρωση. Τα στελέχη είχαν να διαχειριστούν μια διπλή ατζέντα: από τη μία την ανάπτυξη μέσω περιορισμού του κόστους και από την άλλη την ανάγκη για αυξημένη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα. Εύλογα προέκυψε το ερώτημα του πώς μπορεί κάποιος να χτίσει ένα ευέλικτο εργατικό δυναμικό. Η απάντηση μπορεί να βρίσκεται στη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο εργατικού δυναμικού που συνδυάζει μια βασική ομάδα μόνιμων εργαζομένων με ενίσχυση από προσωρινά απασχολούμενους και συμβούλους. Έτσι αρκετές επιχειρήσεις άλλαξαν την στρατηγική των προσλήψεων και τώρα πια το ανθρώπινο δυναμικό τους αποτελείται τόσο μόνιμους όσο και προσωρινά απασχολούμενους, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους και να αναπτύξουν ένα αποτελεσματικό εργατικό δυναμικό.

«Σε μία εποχή όπου οι ανάγκες των επιχειρήσεων με στόχο την υψηλή ανταγωνιστικότητα επαναπροσδιορίζονται διαρκώς, η αναζήτηση για ανθρώπους που θα συνεισφέρουν μέσα από τα ταλέντα και τις ικανότητές τους στη διαμόρφωση λύσεων έχει αναδείξει την προσωρινή απασχόληση σε μία πολύ σημαντική μορφή αξιόπιστης και αξιοπρεπούς συνεργασίας για όλα τα μέρη» εξηγεί ο Ιωάννης Γεωργούσης, Director of Staffing, ManpowerGroup Greece και συνεχίζει: «Είτε αφορά την κάλυψη της αποχώρησης ενός συνεργάτη για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, είτε την αντιμετώπιση συγκεκριμένων συνθηκών της αγοράς ή εποχικών απαιτήσεων, η προσωρινή απασχόληση ενισχύει τις αναπτυξιακές προοπτικές των επιχειρήσεων, δημιουργώντας την ίδια στιγμή ευκαιρίες για εργασία ανεξάρτητα από επίπεδο ιεραρχίας και προϋπηρεσία».

«Είναι πολύ σημαντικό το ότι, μέσω της προσωρινής απασχόλησης, παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόμενο να αποκτήσει εργασιακή εμπειρία από πολλά επαγγελματικά περιβάλλοντα και συνεπώς να γνωρίσει την κουλτούρα πολλών και διαφορετικών επιχειρήσεων» επισημαίνει ο Γιάννης Γκιμούσης, Branch Manager, Staffing, Randstad Hellas SA. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι: «Όλα τα προαναφερθέντα τον καθιστούν περισσότερο καταρτισμένο, πράγμα που μπορεί να αξιοποιηθεί στη μελλοντική επαγγελματική του πορεία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ειδικής κατηγορίας εργατικού δυναμικού όπου απολαμβάνει τα οφέλη τις προσωρινή απασχόλησης είναι οι σπουδαστές, όπου παράλληλα με τις σπουδές τους μπορούν να συλλέγουν εργασιακή εμπειρία καθώς και να δημιουργούν / αναπτύσσουν νέες επαγγελματικές δεξιότητες».

Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, οι προσωρινά εργαζόμενοι παρέχουν μεγάλη ευελιξία, διότι ο αριθμός αυτών που προσλαμβάνονται μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τις εκάστοτε απαιτήσεις του πλαισίου στο οποίο δραστηριοποιούνται. Μπορούν να καλυφθούν κενά που δημιουργούνται όταν το μόνιμο προσωπικό πάρει άδεια αναψυχής, τοκετού ή ασθενείας, όταν υπάρχει επιπλέον φόρτος εργασίας ή ανάγκη για κάποιες εξειδικευμένες δεξιότητες ή για κάποιο εξειδικευμένο έργο.

Επιπλέον, κάποιοι οργανισμοί χρησιμοποιούν τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης ως μέσο ανίχνευσης για στρατολόγηση των μελλοντικών μόνιμων εργαζομένων τους, δοκιμάζοντας τους εργαζομένους πριν από τη μόνιμη πρόσληψη, προκειμένου να διασφαλιστούν ότι επιλέγουν τους καταλληλότερους των εργαζομένων». «Σε μία χώρα όπου οι εταιρείες έρχονται αντιμέτωπες με δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και την ανάγκη εύρεσης ευέλικτων επιλογών ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ακόμη και τη βιώσιμότητά τους, η αναζήτηση εναλλακτικών μορφών εργασίας αποτελεί μία πρακτική προς αυτή την κατεύθυνση διαμορφώνοντας με αυτό τον τρόπο τη νέα, σαφώς μειωμένη ζήτηση στην αγορά εργασίας» τονίζει η Νατάσα Κωνσταντίνου, HR Client Relationship Manager Employment Solutions, ICAP.

Η ίδια αναφέρει ότι «από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι, υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς στην αντίστοιχη αγορά, βρίσκονται αντιμέτωποι με τους δικούς τους περιοριστικούς παράγοντες βιώνοντας σε μεγάλο βαθμό την αδυναμία εύρεσης εργασίας, τουλάχιστον με τις συνθήκες τις οποίες οι ίδιοι είχαν συνηθίσει ή ευελπιστούσαν να βρουν. Και αυτοί, με τη σειρά τους, αντιμετωπίζοντας την έλλειψη θέσεων πλήρους απασχόλησης, στρέφονται πλέον σε άλλες ευέλικτες μορφές, μεταβάλλοντας με τη σειρά τους τα μέχρι τώρα πάγια χαρακτηριστικά των διαδεδομένων μορφών εργασίας. Δεν είναι τυχαίο εξάλλου, πως με τις αλλαγές στα εργασιακά που υφίσταται η χώρα, η μεταβολή των μορφών εργασίας που συναντώνται πιο συχνά, να θεωρείται πλέον δεδομένη».


Οφέλη vs Μειονεκτήματα
Κάθε τύπος εργασίας από τη μόνιμη εργασιακή σχέση μέχρι την προσωρινή απασχόληση φέρει στους οργανισμούς πλεονεκτήματα αλλά και κάποια μειονεκτήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού της διαχείρισης των ανθρώπων.

Οφέλη από την πρόσληψη προσωρινά απασχολούμενων:

 • Πρόσβαση σε εξειδικευμένες δεξιότητες
  Η παραδοσιακή δεξαμενή ταλέντων των εργαζομένων σε επίπεδο προσωρινής απασχόλησης έχει εξελιχθεί από τον ανειδίκευτο εργάτη και τη ρεσεψιονίστ και τώρα περιλαμβάνει ανθρώπους που είναι πολύ καλά καταρτισμένοι σε όλους σχεδόν τους κλάδους. Αυτό δίνει πρόσβαση σε σχεδόν κάθε εξειδικευμένο εργαζόμενο που μπορεί ένας οργανισμός να χρειάζεται προκειμένου να ολοκληρώσει με επιτυχία και ταχύτητα κάποια έργα.
 • Χαμηλότερο κόστος
  Προσλαμβάνεται ανθρώπινο δυναμικό σε λογικό κόστος, χωρίς να χρειάζεται οι εταιρείες να πληρώσουν ακριβά κάποιες παροχές. Σε γενικές γραμμές, είναι πιο αποδοτικό να προσλαμβάνεται ένας εργαζόμενος για προσωρινές βραχυπρόθεσμες αναθέσεις. Αντίστοιχα, αν χρησιμοποιείται μια εταιρεία παροχής τέτοιων υπηρεσιών, οι οργανισμοί δεν θα πρέπει να επωμισθούν το κόστος των προσλήψεων, τον έλεγχο των βιογραφικών και ότι περιλαμβάνει μια τέτοια διαδικασία επειδή οι προσωρινά απασχολούμενοι πληρώνονται από τον πάροχο.
 • Αξιολόγηση χωρίς δέσμευση
  Με το να απασχολούνται κάποιοι άνθρωποι σε προσωρινή βάση, δίνεται η δυνατότητα στα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού να αξιολογούν τις επιδόσεις τους επί της ουσίας, πάνω σε συγκεκριμένο αντικείμενο. Το όφελος βρίσκεται στο γεγονός ότι πρόκειται για μια ρεαλιστική αξιολόγηση για το πόσο αποτελεσματικά ο υποψήφιος θα αποδίδει στα καθήκοντά του, χωρίς να χρειάζεται να υπάρχει κάποια μακροπρόθεσμη δέσμευση.

Για τα πλεονεκτήματα αυτής της επιλογής μίλησε και ο Ι. Γεωργούσης: «Όσον αφορά τις επιχειρήσεις, η προσωρινή απασχόληση προσφέρει συνεχή πρόσβαση σε μία διευρυμένη δεξαμενή ταλέντου στο πλαίσιο των αυξημένων αναγκών για ευελιξία και προσαρμοστικότητα, ενώ γίνεται καλύτερη διαχείριση του κόστους, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να επενδύσουν με πιο σωστό τρόπο στην καλλιέργεια, ενίσχυση και ανάδειξη του Ανθρώπινου Δυναμικού που έχουν ανάγκη ώστε να παραμείνουν επιτυχημένα στην αγορά.

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι την τρέχουσα περίοδο η ανάγκη για εργασία αφορά τόσους πολλούς ανθρώπους, το σημαντικότερο όφελος για τον εργαζόμενο είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων και της εμπειρίας του μέσα από την κουλτούρα, το περιβάλλον και τις προκλήσεις των επιχειρήσεων στις οποίες εργάζεται. Επιπλέον, η προσωρινή απασχόληση αποτελεί και την καλύτερη ευκαιρία που μπορεί να έχει κάποιος να αναδείξει τις δυνατότητές του μέσα από την εργατικότητα, τη δημιουργικότητα και το πνεύμα του, κερδίζοντας έτσι τη συνεχή παρουσία και εξέλιξή του στην υγιή αγορά εργασίας, εφόσον υπάρχουν οι αντίστοιχες προϋποθέσεις».

Αλλά και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προκύπτουν οφέλη από την προσωρινή απασχόληση. Ο Ι. Γεωργούσης δηλώνει σχετικά: «Έχει πλέον αποδειχθεί ότι η προσωρινή απασχόληση συμβάλλει σε μία πιο ομαλή λειτουργία της αγοράς εργασίας, αποτελώντας μία πλατφόρμα αφομοίωσης και προσαρμογής των εργαζομένων στις επιχειρήσεις, γεφυρώνοντας το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην εκπαίδευση και την απασχόληση. Επιπλέον, ο θεσμός αυτός είναι άρρηκτα συνδεδεμένους με την αντιμετώπιση της ανεργίας καθώς τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση είναι αξιοκρατικά και δεν διακρίνουν τον ενεργό από τον άνεργο υποψήφιο – με λίγα λόγια αποτελεί διαβατήριο για την αξιοπρεπή απασχόληση. Η προσωρινή απασχόληση δίνει ευκαιρίες στους ανέργους καθώς τους βοηθά να επανατοποθετηθούν στην αγορά εργασίας, να συνεχίσουν να εμπλουτίζουν την εργασιακή τους εμπειρία και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του νέου τους εργοδότη, ενώ συχνά αποτελεί το εισιτήριο εισόδου για μία θέση απασχόλησης με ανοικτό συμβόλαιο. Όσον αφορά τη νέα γενιά που πρωτο-μπαίνει στην αγορά εργασίας, η πρόσβαση σε αξιοπρεπή εργασία μέσα από την προσωρινή απασχόληση είναι ο καλύτερος τρόπος ώστε οι νέοι να αντιληφθούν τις προσδοκίες τους, να μάθουν να ξεδιπλώνουν τις ικανότητές τους και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία – αλλά και στην τόνωση της οικονομίας».

Ο Θεόδωρος Τόλλης, Εκτελεστικός Διευθυντής της ICAP Employment Solutions αναφέρει σχετικά: «Οι επαγγελματίες που εφαρμόζουν τον θεσμό της προσωρινής απασχόλησης διαπιστώνουν πολλαπλά οφέλη για την επιχείρηση τους λόγω της ευελιξίας που προσφέρει ως υπηρεσία. Παρότι στην Ελλάδα η έννοια της Προσωρινής Απασχόλησης είναι παρεξηγημένη λόγω της ελλιπούς ενημέρωσης και των νομοθετικών αγκυλώσεων, η συμβολή της στη βελτίωση των συνθηκών στην αγορά είναι ιδιαίτερα σημαντική. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία που προκύπτουν από την Πανευρωπαϊκή Έρευνα της Boston Conslutling, χωρίς τη χρήση των Υπηρεσιών Προσωρινής Απασχόλησης το 74% των εταιρειών δεν θα είχαν εξετάσει το ενδεχόμενο ανοίγματος νέων θέσεων εργασίας ως μόνιμες και 64% αυτών δεν θα είχαν προχωρήσει στις προσλήψεις εργαζομένων για ορισμένο χρονικό διάστημα. Στην Ευρώπη 35% των προσωρινά απασχολούμενων είναι κάτω των 25 ετών ενώ το 66% των προσωρινά απασχολούμενων ήταν άνεργοι πριν καταφύγουν στη λύση της Προσωρινής Απασχόλησης.

Η ανάγκη των εργοδοτών για μείωση του λειτουργικού κόστους έχει οδηγήσει στην σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με τις εταιρείες προσωρινής απασχόλησης. Οι εργοδότες που προσλαμβάνουν προσωπικό μέσω των ΕΠΑ επωφελούνται καθότι δεν επιβαρύνονται από το κόστος της αναζήτησης και αξιολόγησης προσωπικού, συνεργάζονται με αξιολογημένο και δοκιμασμένο προσωπικό για τις δεξιότητες τους και τέλος απαλλάσσονται από τις μισθολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Άλλο πλεονέκτημα μέσω της εφαρμογής του θεσμού της προσωρινής απασχόλησης είναι η κάλυψη εποχιακών αναγκών και η αντιμετώπιση του έκτακτου φόρτου εργασίας. Ως αποτέλεσμα καλύπτονται οι ανάγκες αυτές τον σωστό χρόνο και με ελεγχόμενο κόστος. Στην περίπτωση αυτή συμπεριλαμβάνονται εργασίες υψηλής ειδίκευσης όπως μηχανικοί, επαγγελματίες του κλάδου υγείας, πληροφορική κλπ.

Επιπροσθέτως, δίδεται η δυνατότητα στην επιχείρηση να προσαρμόζεται αποτελεσματικά στις μεταβολές της αγοράς. Μια άλλη διάσταση της προσωρινής απασχόλησης είναι ότι μπορεί να συνεισφέρει κοινωνικά διευκολύνοντας τις μεταβατικές καταστάσεις στην αγορά εργασίας, όπως την ένταξη σπουδαστών στην αγορά εργασίας ή προσφέροντας εργασία σε μακροχρόνια ανέργους. Τα οφέλη είναι πολλαπλά και για τους εργαζόμενους. Πιο συγκεκριμένα οι νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας αποκτούν την “πολύτιμη” εργασιακή εμπειρία και επεκτείνουν το επαγγελματικό τους δίκτυο που μπορεί να αξιοποιηθεί στο μέλλον. Φυσικά, και για τους μακροχρόνια άνεργους η προσωρινή απασχόληση αποτελεί διαβατήριο για την επανένταξη τους στον επαγγελματικό στίβο. Εξάλλου οι προσωρινά απασχολούμενοι εργαζόμενοι απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα με τους εργαζόμενους μόνιμης απασχόλησης».

Μειονεκτήματα από την πρόσληψη προσωρινά απασχολούμενων:

 • Απώλεια από εξειδικευμένους ανθρώπους στο εσωτερικό του οργανισμού
  Η αξιοποίηση ανθρώπων που δεν ανήκουν στο μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό μιας εταιρείας είναι η ιδανική λύση αν η επιχείρησή έχει ανάγκη από συγκεκριμένες θέσεις εργασίας που απαιτούν ειδικές δεξιότητες. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν επιτρέπει να υπάρξει στο εσωτερικό του οργανισμού κάποια αναβάθμιση ή κάποιοι εργαζόμενοι να εμπλουτίσουν την εργασιακή τους εμπειρία και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Η φύση της επιχείρησής και πόσο συχνά απαιτούνται εξειδικευμένες δεξιότητες θα καθορίσει αν αξίζει την επένδυση να υπάρχει σε μόνιμη βάση κάποιος εξειδικευμένος εργαζόμενος σε σχέση με το να καταφύγετε στη χρήση της προσωρινής απασχόλησης.
 • Πρόσθετες δαπάνες
  Ανάλογα με τη θέση, χρησιμοποιώντας μια υπηρεσία στελέχωσης προκειμένου να αναζητήσετε κάποιον εξειδικευμένο εργαζόμενο θα μπορούσε να αποδειχθεί πιο δαπανηρή υπόθεση από τη μόνιμη πρόσληψη κάποιου. Οι περισσότεροι πάροχοι υπηρεσιών στελέχωσης ζητούν κάποια χρήματα για τη χρήση των υπηρεσιών τους, καθώς και ένα ποσοστό του μισθού του προσωρινά εργαζομένου. Για αυτό πριν αποφασίσετε να συνεργαστείτε με έναν πάροχο θα πρέπει να έχετε κατανοήσει τους οικονομικούς όρους μιας τέτοιας συνεργασίας.
 • Η διακοπή στη ροή εργασίας
  Κάθε φορά που προσλαμβάνετε ένα νέο εργαζόμενο σε προσωρινή βάση πρέπει με ταχύτητα να εκπαιδευτεί και να προσαρμοστεί στον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας και φυσικά στις ιδιαιτερότητες της κάθε ανάθεσης. Αυτή η συνεχής «ξεκινώντας από την αρχή» διαδικασία μπορεί να αποδειχθεί αντιπαραγωγική και θα μπορούσε να παρεμποδίσει σημαντικά την πρόοδο ορισμένων έργων.

Οφέλη από την πρόσληψη μόνιμων υπαλλήλων:

 • Αφοσίωση
  Η επένδυση σε ανθρώπινο δυναμικό που συνεργάζεται σε μόνιμη βάση με έναν οργανισμό είναι μια επένδυση στην αφοσίωση, το οποίο μεταφράζεται σε μεγαλύτερη παραγωγικότητα, επειδή αυτοί οι άνθρωποι επενδύουν στην επιτυχία της επιχείρησης. Αυτό δημιουργεί επίσης μια προθυμία να φορούν διαφορετικά «καπέλα» για την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης.
 • Απρόσκοπτη ροή εργασίας
  Οι εργαζόμενοι σε μόνιμη βάση δεν χρειάζεται να ξεκινήσουν από την αρχή για κάθε νέα ανάθεση εργασίας, δεδομένου ότι είναι ήδη εξοικειωμένοι με τα έργα και τις επιχειρηματικές διαδικασίες ενός οργανισμού, γεγονός που εξασφαλίζει σε μεγάλο ποσοστό ότι η ροή εργασίας είναι συνεπής και αδιάλειπτη.
 • Σταθερότητα
  Ως ένα σταθερό στοιχείο του ανθρώπινου δυναμικού σας, το μόνιμο προσωπικό προσφέρει ένα ευπρόσδεκτο επίπεδο της προβλεψιμότητας και σταθερότητας, επιτρέποντάς σας να καταστρώνεται με συγκεκριμένα δεδομένα τη στρατηγική σας, όταν κάνει μακροπρόθεσμα σχέδια.

Μειονεκτήματα της πρόσληψης μόνιμων υπαλλήλων:

 • Χρόνος και κόστος της εκπαίδευσης
  Παρά το γεγονός ότι το μόνιμο ανθρώπινο δυναμικό έχει με την πάροδο του χρόνου αναπτύξει μια εμπειρογνωμοσύνη στους αντίστοιχους τομείς δράσης του, αυτό μπορεί να είναι μια αργή διαδικασία λόγω των χρονικών περιορισμών του. Και, μπορεί να αποδειχθεί και δαπανηρό – επειδή οι εργοδότες που θέλουν οι υπάρχοντες εργαζόμενοι να αποκτήσουν νέες δεξιότητες, πρέπει να πληρώσουν την αντίστοιχη εκπαίδευση ενώ θα πρέπει να δώσουν και κάποιο χρόνο για να αποκτήσουν τη σχετική με την εκπαίδευση εργασιακή εμπειρία. Αντίθετα, όσοι προσλαμβάνονται σε προσωρινή βάση μπορεί να έχουν ήδη τις δεξιότητες (και την αντίστοιχη εμπειρία) που επιθυμείτε, χωρίς το κόστος της κατάρτισης. Ως εκ τούτου, οι εργοδότες και τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει να εξισορροπήσουν τα θετικά και τα αρνητικά που προκύπτουν από τα δύο αυτά σενάρια. Η επένδυση στις δεξιότητες των εργαζομένων σε σταθερή βάση σημαίνει ότι οι οργανισμοί καρπώνονται τα οφέλη σε μακροπρόθεσμο επίπεδο ενώ η πρόσληψη για προσωρινή απασχόληση μπορεί να καλύψει ένα κενό δεξιοτήτων μόνο σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα.
 • Υψηλότερες δαπάνες
  Η ασφάλιση των εργαζομένων μπορεί να είναι ιδιαίτερα δαπανηρή, ιδίως για τις μικρές και τις νέες επιχειρήσεις με περιορισμένο κεφάλαιο κίνησης. Η πρόσληψη εργαζομένων σε μόνιμη βάση επισύρει διάφορες δαπάνες όπως η μισθοδοσία, οι παροχές κ.λπ. καθώς και δαπάνες που αφορούν το χώρο.
 • Διαδικασία πρόσληψης: δαπανηρή και χρονοβόρα
  Οι διαδικασίες πρόσληψης μπορεί να αποδειχθούν εξόχως δαπανηρές και χρονοβόρες για τα τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού. Από την ακριβή περιγραφή της θέσης μέχρι το σκανάρισμα των βιογραφικών και τις συνεντεύξεις των υποψηφίων απαιτείται χρόνος που ενδεχομένως αποτελεί τροχοπέδη στην επικέντρωση της στρατηγικής και έχει αποτέλεσμα τη μείωση της αποτελεσματικότητας στην εκτέλεση και στην παραγωγικότητα ενός οργανισμού.

Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού ανθρώπινου δυναμικού απαιτεί την ίδια ενέργεια που χρειάζεται για τη δημιουργία ενός πλάνου ή μια επιτυχημένη εκστρατεία επικοινωνίας. Η πραγματικότητα είναι ότι και οι δύο μορφές απασχόλησης έχουν διαφορετικά οφέλη αλλά και προκλήσεις. Για αυτό, πριν επιλέξετε προσωρινά ή μόνιμα απασχολούμενους ή ένα συνδυασμό και των δύο, ο καθορισμός των αναγκών και των στόχων της εταιρείας σας είναι προϋπόθεση για την επιτυχία.

Εντός και εκτός
«Στο εξωτερικό η χρήση της Προσωρινής Απασχόλησης εμφανίζεται ιδιαίτερα αναπτυγμένη, αφού υπάρχει η τάση οι επιχειρήσεις να συγκεντρώνουν την προσοχή τους στην ενασχόληση με αυτό που στα αγγλικά αποκαλείται core business (κύρια δραστηριότητα) και οι περιφερειακές εργασίες ανατίθενται, πλέον, σε εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες» αναφέρει χαρακτηριστικά ο Θ. Τόλλης και εξηγεί: «Η τάση για εξωτερική ανάθεση ζητημάτων διαχείρισης προσωπικού αυξάνεται σημαντικά χρόνο με το χρόνο και στη χώρα μας.

Για παράδειγμα ομάδες ανθρώπων με δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς απασχολούνται αποκλειστικά στο αντικείμενο εργασίας τους π.χ. υποστήριξη τμήματος πωλήσεων, υποστήριξη τμήματος προμηθειών, τηλεφωνική εξυπηρέτηση, εισαγωγή δεδομένων. Άρα η επιχείρηση εκτός του ότι κερδίζει σε κόστος κερδίζει σε χρόνο, σε πόρους και σε ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της καθώς η εκπαίδευση και η συνεχής απόδοση των υπό διάθεση εργαζομένων επιβλέπεται από τον εξωτερικό πάροχο. Η υπηρεσία έχει ποσοστό διείσδυσης στην αγορά 0,1%-0,2%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι 1,7%, διαφορά που εξηγείται λόγω των υπερβολικών περιορισμών που έχουν τεθεί για την παροχή της υπηρεσίας στην Ελλάδα, παρά την Ευρωπαϊκή Οδηγία που απαιτεί την άρση τους».

«Μολονότι στην Ελλάδα η προσωρινή απασχόληση έχει να αντιμετωπίσει σημαντικά στερεότυπα, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις αλλά και εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται τα οφέλη και τις ευκαιρίες από το συγκεκριμένο εργαλείο. Έχοντας να αντιμετωπίσουμε πολύ σημαντικές προκλήσεις και συστημικές στρεβλώσεις, η προσωρινή απασχόληση επιτρέπει αφ’ ενός την καταπολέμηση της ανεργίας και αφ’ ετέρου την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και εποχικών συνθηκών. Τέλος, αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο για την υγιή ανάπτυξη των επιχειρήσεων όσο και για τη δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας» τονίζει ο Ι. Γεωργούσης και συνεχίζει: «Στο εξωτερικό ο θεσμός είναι πολύ πιο διαδεδομένος σε σύγκριση με την χώρα μας, όπου μέσα από ένα σύγχρονο ρυθμιστικό πλαίσιο εργασίας επιτρέπει και σε μεσαία και ανώτερα στελέχη να απασχολούνται για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα με άξονα τα ταλέντα τους αλλά και τις ανάγκες των επιχειρήσεων».


Case Study Προσωρινή Απασχόληση: Μια Win-Win Σχέση

Γιάννης Σπανός, Recruitment & Development Specialist, SingularLogic

Το δύσκολο οικονομικό περιβάλλον με τα αποτελέσματα που έχει επιφέρει στην αγορά εργασίας έχει διευρύνει το προφίλ του προσωρινά εργαζόμενου. Εκτός από τους φοιτητές που αναζητούν κάποιο εισόδημα, τους νεο-εισερχόμενους στην αγορά εργασίας που αναζητούν επαγγελματική εμπειρία ή ανθρώπους που αποζητούν ένα πιο ευέλικτο σχήμα εργασίας, συναντάμε πλέον και έμπειρους επαγγελματίες οι οποίοι, στην προσπάθειά τους να αποφύγουν μεγάλα διαστήματα ανεργίας, είναι πλέον διαθέσιμοι για μία προσωρινής μορφής απασχόληση. Οι λόγοι για τους οποίους μία επιχείρηση μπορεί να επιλέξει τη λύση της προσωρινής απασχόλησης είναι διότι:

 • Μπορεί να καλύψει προσωρινά μία μόνιμη θέση (π.χ. λόγω εγκυμοσύνης ή μακροχρόνιας ασθένειας).
 • Μπορεί να καλύψει μία άμεση-έκτακτη ανάγκη (π.χ. λόγω αυξημένου εποχικού όγκου εργασίας).
 • Μπορεί να καλύψει μία νέα θέση με άγνωστη διάρκεια (π.χ. για ένα νέο project).

Τι πρέπει να προσέξει η επιχείρηση;
Είτε προσωρινή είτε όχι, μια θέση απασχόλησης αφήνει μία «μόνιμη» εικόνα για την εταιρεία στον εργαζόμενο. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό η επιχείρηση να αντιμετωπίζει τον προσωρινά απασχολούμενο με την ίδια σοβαρότητα και επαγγελματισμό που αντιμετωπίζει τον κάθε εργαζόμενό της. Στην SingularLogic, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα κάτωθι σημεία ανεξαρτήτως καθεστώτος απασχόλησης:

 • Ακολουθούμε την ίδια διαδικασία και τα ίδια κριτήρια επιλογής.
 • Παρέχουμε ίσες ευκαιρίες απασχόλησης από πλευράς αντικειμένου.
 • Αξιολογούμε και δίνουμε feedback στους εργαζόμενους κατά τη διάρκεια και στο τέλος του διαστήματος της απασχόλησής τους.
 • Παρέχουμε ευκαιρίες απασχόλησης του εργαζόμενου σε ανοιχτές θέσεις στην εταιρεία είτε κατά τη διάρκεια είτε μετά το τέλος της προσωρινής απασχόλησης.

Ποια είναι τα οφέλη για τον ίδιο τον εργαζόμενο;
Μιλώντας με εργαζόμενους που έχουν απασχοληθεί με αυτό το καθεστώς στην εταιρεία μας, τα οφέλη που μας αναφέρουν ότι έχουν αποκομίσει μέσα από την εμπειρία τους αυτή είναι ότι:

 • Απέκτησαν εργασιακή εμπειρία ή διεύρυναν την ήδη υπάρχουσα.
 • Απέκτησαν ή ανέπτυξαν ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες.
 • Κατέγραψαν στο βιογραφικό τους σημαντική εμπειρία στην μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία πληροφορικής.
 • Είχαν την ευκαιρία να συνεργαστούν με έμπειρους επαγγελματίες του χώρου διευρύνοντας τις επαγγελματικές τους γνωριμίες.
 • Αισθάνονται ότι αποτελούν προτεραιότητα για μελλοντική επιλογή, σε περίπτωση νέας θέσης εργασίας από την εταιρεία.
 • Μέσα από τη γνωριμία τους με το αντικείμενο της Πληροφορικής μπόρεσαν να αξιολογήσουν το κατά πόσο τους ενδιαφέρει να ακολουθήσουν καριέρα στον κλάδο.
 • Έχοντας κερδίσει την εκτίμηση του προϊστάμενού τους, απέκτησαν συστάσεις για τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα.

Η προσωρινή απασχόληση είναι μια ευκαιρία για όλους. Υποψήφιους και εταιρείες. Είναι μια Win-Win συνεργασία που μπορεί να έχει τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. Αυτό που χρειάζεται είναι να αντιμετωπισθεί σοβαρά και επαγγελματικά από όλες τις πλευρές προκειμένου να αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα.