Η προσωρινή απασχόληση συνιστά μία μορφή ευέλικτης απασχόλησης που εντοπίζεται σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότητας και προσφέρει πολλαπλά οφέλη.

Ο κύριος όγκος των προσωρινά απασχολούμενων παρατηρείται ότι συγκεντρώνεται σε κλάδους της οικονομίας που αφορούν σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, εκπαίδευση, τουρισμό και ως μορφή εργασίας είναι αρκετά διαδεδομένη στις υπηρεσίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι η οικονομική ύφεση και οικονομική αβεβαιότητα κατά τα τελευταία έτη συνέβαλλαν στην αύξηση των προσωρινά απασχολούμενων. Από την άλλη, λαμβάνοντας υπόψη τα επίπεδα της ανεργίας, η προσωρινή απασχόληση μπορεί να αποτελέσει τη «λύση» στην εύρεση μίας σταθερής εργασίας ή στην κάλυψη των αναγκών ανθρώπων που επιθυμούν -για όποιους λόγους- να εργαστούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Επιπρόσθετα, οι επιχειρήσεις στρέφονται στην πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού για προσωρινό διάστημα, λόγω της πρόσκαιρης αύξησης του φόρτου εργασίας ή ακόμα και λόγω έλλειψης δεξιοτήτων του μόνιμου προσωπικού τους στη διεκπεραίωση συγκεκριμένων έργων.

Ο Χαράλαμπος Καζαντζίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, ManpowerGroup Ελλάδας εξηγεί ότι «η προσωρινή μορφή απασχόλησης επιλέγεται κυρίως από πολυεθνικές εταιρείες για διάφορους λόγους, όπως η συγκεκριμένη διάρκεια έργων ή η εποχικότητα που απαιτούν την αντίστοιχη κάλυψη θέσεων, η αναπλήρωση θέσεων εργασίας λόγω απουσίας των μόνιμων εργαζομένων (π.χ άδεια εγκυμοσύνης, μητρότητας, ασθένεια κ.ά.) και η δοκιμαστική περίοδος για νεοεισερχόμενους εργαζόμενους που προορίζονται για μόνιμη απασχόληση. Στη νέα εποχή της απασχόλησης, η ευελιξία και ο έλεγχος του προγράμματος που επιθυμεί μια μεγάλη ομάδα εργαζομένων (32% των εργαζομένων παγκοσμίως σύμφωνα με την έρευνα της ManpowerGroup “The Rise of Next Gen’) οδηγούν στην άνοδο της προσωρινής απασχόλησης καλύπτοντας αυτή την ανάγκη».

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφορικά με τους λόγους που μια επιχείρηση επιλέγει την προσωρινή απασχόληση, η Νένα Γρηγοριάδου, Head of Support Services, ISS Human Resources (μέλος του Ομίλου ISS Ελλάδας) απαριθμεί τους εξής:

 • Την άμεση και αποτελεσματική κάλυψη θέσεων εργασίας ( π.χ. εποχιακών, αιχμής, αδειών, εγκυμοσύνης, ασθενειών, έργα με συγκεκριμένη διάρκεια κ.ά.).
 • Την εξασφάλιση κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού.
 • Την ευελιξία διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε θέσεις με έντονη εποχικότητα ή turnover.
 • Τη μείωση διαδικασιών αλλά και κόστους για την εύρεση και διαχείριση της μισθοδοσίας των εργαζόμενων.
 • Την άμεση ενημέρωση για αλλαγές της εργατικής νομοθεσίας μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών.
 • Τις ευκαιρίες που αποκτά, αφού μπορεί να εντάξει στο δυναμικό της αξιόλογους εργαζόμενους, οι οποίοι ανέδειξαν τις ικανότητες και δεξιότητές τους κατά το διάστημα της συνεργασίας τους μέσω προσωρινής απασχόλησης.

Η ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Σήμερα, ολοένα και περισσότερες εταιρείες κάνουν στροφή προς την επιλογή ευέλικτων μορφών απασχόλησης, υπό την πίεση των οικονομικών συγκυριών ή της έλλειψης πόρων, με σκοπό την κάλυψη πρόσκαιρων και εποχιακών αναγκών τους» αναφέρει η Ν. Γρηγοριάδου. Σύμφωνα με την ίδια, «την προσωρινή απασχόληση επιλέγουν επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους δραστηριοποίησης και κυρίως από τον χώρο της βιομηχανίας, της παροχής υπηρεσιών και του τουρισμού. Στην Ελλάδα παρέχεται ήδη από το 2001 και η δυναμική της χώρας δίνει μεγάλες ευκαιρίες και σε ακόμα περισσότερες επιχειρήσεις να εμπιστευθούν και να υιοθετήσουν τις outsourcing υπηρεσίες, επιλύοντας αποτελεσματικά τις ανάγκες τους που σχετίζονται με κόστη και ανθρώπινους πόρους».

Παράλληλα, με βάση έκθεση της Eurostat, από το έτος 2000 και μετά, παρατηρείται ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι εργάζονται (ανεξάρτητα από τη μορφή απασχόλησης), ενώ οι συνθήκες στην αγορά εργασίας έχουν σίγουρα αλλάξει. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη χρονική περίοδο 2002 έως 2017, η δυνατότητα εύρεσης εργασίας αορίστου χρόνου μειώθηκε ελαφρώς, ενώ το ποσοστό των προσωρινά απασχολούμενων στην ΕΕ αυξήθηκε από 11% το 2002 σε 13% το 2017 (Διάγραμμα 1). Η προσωρινή απασχόληση ανάμεσα στα δύο φύλα στην ΕΕ κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με εκείνο των αντρών να διαμορφώνεται στο 13% και των γυναικών στο 14%. Ωστόσο, το συνολικό ποσοστό του προσωρινά απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού διαφοροποιείται ανάμεσα στα κράτη μέλη, με τα υψηλότερα επίπεδα να καταγράφονται στην Πολωνία και στην Ισπανία (26% και για τα δύο κράτη), στην Πορτογαλία (22%) και στην Κροατία (20%), ενώ τα χαμηλότερα επίπεδα σημειώνονται σε Ρουμανία (1%), Εσθονία και Λετονία (3% και για τα δύο κράτη). Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί ότι μία ακόμα αλλαγή στις συνθήκες εργασίας αφορά στην ανάπτυξη της μερικής απασχόλησης, όπου το ποσοστό στην ΕΕ αυξήθηκε από 15% το 2002 σε 19% το 2017. Μάλιστα, η εν λόγω μορφή απασχόλησης ήταν εντονότερη στις γυναίκες (31%) σε σχέση με τους άντρες (8%) στην ΕΕ. Αναφορικά δε με τα κράτη-μέλη, το συνολικό ποσοστό εργαζομένων με μερική απασχόληση είναι πιο υψηλό στις Κάτω Χώρες (47%), στην Αυστρία (28%), στη Γερμανία (27%), στο Βέλγιο και στο Ηνωμένο Βασίλειο (24% και για τα δύο κράτη-μέλη), ενώ το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφηκε σε Βουλγαρία (2%), Ουγγαρία (4%) και Κροατία (5%).

Επιπρόσθετα, με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το γ’ τρίμηνο του 2018 (ημ. δημοσίευσης: 13/12/2018) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), στην Ελλάδα, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 0,9%, σε σχέση με το β’ τρίμηνο και κατά 1,8%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (2017). Κατά το γ’ τρίμηνο του 2018 επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολούμενων εργάζονταν ως μισθωτοί (67,1%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολουμένων χωρίς προσωπικό (21,8%). Επιπρόσθετα, το ποσοστό της μερικής απασχόλησης ανέρχεται σε 8,7%, ενώ το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία σε 8,5%. Ειδικότερα, η προσωρινή απασχόληση αυξήθηκε σε σχέση με το β’ τρίμηνο 2018 κατά 3,4% ενώ παρουσίασε μικρή μείωση κατά 0,4% σε σχέση με το γ’ τρίμηνο του 2017.

Τέλος, το Ινστιτούτο Εργασίας Γ.Σ.Ε.Ε. στην Ετήσια έκθεση 2018 (Μάρτιος, 2018) με τίτλο «Η ελληνική οικονομία και η απασχόληση» αναφέρει ότι ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις εμφανίζουν οι απασχολούμενοι στην παροχή υπηρεσιών, οι πωλητές και οι καθαριστές και βοηθοί. Εντούτοις, διαφορετική είναι η περίπτωση των απασχολουμένων στον πρωτογενή τομέα, όπου η σημαντική παρουσία μερικά απασχολουμένων οφείλεται στη φύση του επαγγέλματος. Στον αντίποδα, διάφορες κατηγορίες διευθυντών, επιστημονικά και τεχνικά επαγγέλματα εμφανίζουν εξαιρετικά περιορισμένες συγκεντρώσεις τόσο στη μερική όσο και στην προσωρινή απασχόληση. Εξαίρεση σε αυτή την κατάσταση αποτελούν οι εκπαιδευτικοί δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς επίσης και οι τεχνίτες ανέργεσης και αποπεράτωσης κτιρίων.


ΑΠΟΤΙΜΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Η έννοια της προσωρινής απασχόλησης έχει απασχολήσει κατά καιρούς εργαζόμενους αλλά και συνδικαλιστικούς φορείς, αποτελώντας αντικείμενο συζήτησης, καθώς αντιμετωπίζεται με δυσπιστία και μπορεί να ταυτίζεται με την πιο άμεση απομάκρυνση του ατόμου από τη θέση εργασίας, ενώ πολλές φορές γίνεται λόγος για καταπάτηση δικαιωμάτων. Παρόλα αυτά, τα στοιχεία δείχνουν ότι ένας προσωρινά απασχολούμενος μπορεί τελικά να ενταχθεί στο δυναμικό της επιχείρησης μετά το πέρας της εν λόγω συνεργασίας.

Σύμφωνα με το World Employment Confederation και τα ευρήματα της έκθεσης 2018 για την αγορά εργασίας, η προσωρινή απασχόληση εκτιμάται θετικά καθώς επιτρέπει σε όσους ανθρώπους είναι άνεργοι να εισέλθουν στην αγορά εργασίας από το να παραμείνουν άνεργοι. Άξιο αναφοράς είναι επίσης ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε σχεδόν έναν στους τρίτους εργαζόμενους (34%) υπό προσωρινή απασχόληση, προσφέρθηκε μόνιμη συνεργασία με τον εκάστοτε οργανισμό. Μάλιστα, εξ αυτών, οι δύο στους τρεις (66%) δέχθηκαν την προσφορά και προχώρησαν σε πλήρη απασχόληση. Η συγκεκριμένη έκθεση σημειώνει ότι στον τομέα της υγείας, η πιθανότητα μίας τέτοιας προσφοράς είναι πιο έντονη (45%), όμως η πιθανότητα να γίνει αποδεκτή εμφανίζεται μειωμένη (38%). Επιπρόσθετα, οι υπάλληλοι γραφείου και διοικητικής υποστήριξης (76%) τείνουν να δέχονται την προσφορά μόνιμης εργασίας έπειτα από τη λήξη της προσωρινής απασχόλησής τους στην εταιρεία.

Μία ακόμα σημαντική παράμετρος είναι ότι η προσωρινή απασχόληση μπορεί να αποτελέσει εφαλτήριο στην αγορά εργασίας για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως οι πρόσφυγες και οι μετανάστες οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες και προκλήσεις στη διαδικασία εύρεσης απασχόλησης. Λαμβάνοντας υπόψη έρευνες του Διεθνούς οργανισμού μετανάστευσης (International Organisation for Migrations) και του Διεθνούς γραφείου εργασίας (ILO), όπως υπογραμμίζει το World Employment Confederation στην έκθεσή του, ο ρόλος των ιδιωτικών γραφείων απασχόλησης σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ζωτικής σημασίας καθώς διευκολύνουν όποιες γραφειοκρατικές εργασίες και εμπόδια (πχ. στη γλώσσα επικοινωνίας).

Αρκετές έρευνες έχουν δείξει επίσης ότι η προσωρινή απασχόληση μπορεί να αποτελεί σύμμαχο για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας όπως έχει ήδη αναφερθεί. Καθώς η έλλειψη εμπειρίας δύναται να δυσκολέψει όσους προσπαθούν να ξεκινήσουν την επαγγελματική πορεία τους, η συγκεκριμένη μορφή απασχόλησης μπορεί να αποτελέσει τη γέφυρα ανάμεσα στο ξεκίνημα και την εξέλιξή τους. Με αυτό τον τρόπο, αποκτούν γνώση και εμπειρία ενώ την ίδια στιγμή τους δίνεται η δυνατότητα να αναπτύξουν το δίκτυό τους που μπορεί να αξιοποιήσουν στο μέλλον. Παράλληλα, για όσους είναι άνεργοι -και ειδικά εάν είναι μακροχρόνια η κατάσταση αυτή- η προσωρινή απασχόληση αποτελεί μία πρακτική για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας η οποία τους δίνει τα ίδια δικαιώματα (αλλά και υποχρεώσεις) με όσους εργάζονται με πλήρη απασχόληση. Από την άλλη, ως ευέλικτη μορφή εργασίας, οι προσωρινά απασχολούμενοι έχουν τη δυνατότητα να προσαρμόσουν την εργασία τους στην προσωπική τους ζωή. Κάτι τέτοιο έχει κυρίως εφαρμογή στους νέους που επιθυμούν να συμπληρώσουν το εισόδημά τους, στους ηλικιωμένους αλλά και στις νέες μητέρες, που επιθυμούν να συνδυάσουν την προσωπική και την οικογενειακή τους ζωή με ένα ευέλικτο πρόγραμμα εργασίας.

Από την πλευρά της, η Πένυ Αλαμάνου, Team Leader Temporary Employment Solutions, ManpowerGroup, συνηγορεί στο ότι η προσωρινή απασχόληση μπορεί να αποτελέσει ιδανική ευκαιρία για έναν νεοεισερχόμενο στο χώρο εργασίας, αλλά ταυτόχρονα και για ανθρώπους με μεγαλύτερη εμπειρία που βρίσκονται στο φάσμα της μακροχρόνιας ανεργίας, είτε έχουν χάσει πρόσφατα την εργασία τους. Η ίδια τονίζει ότι «ο εργαζόμενος μέσα από αυτή την σχέση απασχόλησης έχει πρόσβαση στις μεγαλύτερες εταιρείες, εξελίσσει τις ικανότητές του και παράλληλα δημιουργεί γνωριμίες που θα μπορέσει να διατηρήσει και να αξιοποιήσει σε μελλοντικό χρόνο. Από τα πιο σημαντικά οφέλη είναι η αυξημένη προοπτική να μετατραπεί η σχέση αυτή σε μόνιμη συνεργασία. Συμπληρωματικά, μπορεί να βοηθήσει άτομα που επιθυμούν να κάνουν στροφή στην καριέρα τους και να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους σε ένα διαφορετικό κλάδο, συντηρώντας παράλληλα τις δεξιότητές τους».

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Ν. Γρηγοριάδου διευκρινίζει ότι «η Προσωρινή Απασχόληση είναι μια τριμερής σχέση μεταξύ του παρόχου, του πελάτη και του εργαζόμενου. Βάσει της σχέσης αυτής καλύπτονται οι προσωρινές ανάγκες του πελάτη σε ανθρώπινο δυναμικό, ενώ ταυτόχρονα γίνεται η γέφυρα με την αγορά εργασίας για τους υποψηφίους. Κάθε εργαζόμενος μέσω της σύγχρονης αυτής μορφής απασχόλησης επιτυγχάνει:

 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας ή αξιοποίηση ευκαιριών για επαγγελματική εξέλιξη.
 • Ευκαιρίες απασχόλησης σε νέους κλάδους και αντικείμενα εργασίας.
 • Ευελιξία εργασίας μέσω της δυνατότητας επιλογής μερικής ή πλήρους απασχόλησης.
 • Συμπλήρωση εισοδήματος.
 • Αποφυγή μεγάλων χρονικών διαστημάτων ανεργίας».

Τέλος, όπως η Ν. Γρηγοριάδου σημειώνει, «ένα σεβαστό ποσοστό των προσωρινά απασχολούμενων, εντάσσεται στη συνέχεια στο μόνιμο προσωπικό της επιχείρησης. Αυτό προκύπτει διότι η ευελιξία των συμβάσεων ορισμένου χρόνου που συνάπτει ο εργαζόμενος με την ΕΠΑ, μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια καλή ‘‘δοκιμαστική’’ περίοδος, που θα αναδείξει τις ικανότητες και δεξιότητές του και θα σηματοδοτήσει το εφαλτήριο της επαγγελματικής του πορείας και εξέλιξης».


ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ
Η απόφαση για μία εταιρεία να προχωρήσει σε στελέχωση μέσω προσωρινά απασχολούμενων εργαζομένων απαιτεί, μεταξύ άλλων, λεπτομερή καταγραφή των λόγων που οδηγούν στην επιλογή της συγκεκριμένης μορφής απασχόλησης και σκιαγράφηση των αναγκών της. Είτε προσλάβει η ίδια τον «προσωρινό» εργαζόμενό της είτε συνεργαστεί με κάποια εταιρεία προσωρινής απασχόλησης, είναι εξίσου σημαντικό επίσης να γίνει εκτίμηση κόστους. Από τη στιγμή όμως που θα λάβει την απόφαση και θα προχωρήσει στην υλοποίησή της, ένας οργανισμός οφείλει να έχει υπόψη ότι ο δυνητικά «προσωρινός» εργαζόμενός του αποτελεί μέρος του ανθρώπινου δυναμικού του και καλείται να είναι το ίδιο παραγωγικός και αποδοτικός στην επιχείρηση. Για αυτό τον λόγο, ο οργανισμός οφείλει να σχεδιάσει τις ενέργειες που αφορούν στην εν λόγω ομάδα του εσωτερικού κοινού του και να μεριμνήσει αντίστοιχα για την προσαρμογή του στην εταιρεία. Βήματα προς αυτή την κατεύθυνση είναι τα εξής:

1 Αξιοποιήστε το e-learning: Πιο συγκεκριμένα, δημιουργήστε online μαθήματα μέσα από τα οποία ο νέος σας εργαζόμενος θα ενημερωθεί για τις διαδικασίες της εταιρείας, θα εκπαιδευτεί σε προγράμματα και κυρίως θα γνωρίσει την κουλτούρα και τους ανθρώπους της εταιρείας σας. Αυτή η πρακτική είναι ιδιαίτερα χρήσιμη ειδικά όταν πρόκειται για την κάλυψη εποχιακών θέσεων που η προσαρμογή οφείλει να είναι όσο πιο γρήγορη γίνεται ή όταν δημιουργούνται ανάγκες που αφορούν στην κάλυψη θέσεων για παράδειγμα λόγω άδειας μητρότητας.

2 Εστιάστε την εκπαίδευσή σας στα πιο σημαντικά προϊόντα/υπηρεσίες σας: Λόγω του ότι η προσωρινή απασχόληση έρχεται πολλές φορές να καλύψει πρόσκαιρες ανάγκες, ενδεχομένως η εκπαίδευση του προσωρινά απασχολούμενου ανθρώπινου δυναμικού να μην χρειάζεται να αφορά σε όλες τις υπηρεσίες και προϊοντικές γραμμές του οργανισμού. Για αυτό είναι σημαντικό η εταιρεία να έχει εντοπίσει τα σημεία εκείνα που οφείλει ο νέος εργαζόμενος να γνωρίζει «από την πρώτη μέρα», αφήνοντας ό,τι άλλο να ακολουθήσει το επόμενο διάστημα.

3 Ενημερώστε: Τόσο το μόνιμο προσωπικό ενός οργανισμού όσο και το προσωρινό, καλό είναι να είναι ενημερωμένο για όποιες αλλαγές, διευκρινήσεις στον τρόπο λειτουργίας, την είσοδο ή τροποποίηση προϊόντων/υπηρεσιών. Μεριμνήστε λοιπόν έτσι ώστε όλοι να λαμβάνουν ενημέρωση για το γίγνεσθαι του οργανισμού στον σωστό χρόνο. Για παράδειγμα, τα meetings αφορούν όλους τους εργαζόμενους ενώ αν χρειάζεται, δημιουργήστε μικρής διάρκειας online μηνύματα (π.χ. βίντεο) έτσι ώστε να ενημερώνετε κάθε ομάδα εργαζομένων, κάθε τμήμα αλλά και κάθε βάρδια.

4 Εμπλέξτε τους «έμπειρους» εργαζόμενούς σας: Με τον όρο «έμπειρος» εννοείται εκείνος ο εργαζόμενος που είναι κάποιο χρονικό διάστημα στην εταιρεία, γνωρίζει τις διαδικασίες της και κυρίως την κουλτούρα της. Αυτοί οι εργαζόμενοι, λοιπόν, οφείλουν να έχουν ενεργό ρόλο στην ομαλή προσαρμογή των προσωρινά απασχολούμενων στην εταιρεία και να αποτελούν -ίσως- παράδειγμα προς μίμηση. Ζητήστε τους να συμμετάσχουν στην εκπαίδευση του εν λόγω ανθρώπινου δυναμικού και σχεδιάστε μαζί τους το πλάνο κατάρτισης.

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ, ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
Η προσωρινή απασχόληση ορίζεται ως η απασχόληση που πραγματώνεται με σύμβαση ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου, για χρονικό διάστημα που είναι εξαρχής προκαθορισμένο. Οι προσωρινά απασχολούμενοι είτε προσλαμβάνονται απευθείας από τον εργοδότη είτε η απασχόλησή τους προέρχεται μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (ΕΠΑ). Οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης είναι εταιρείες με κύριο αντικείμενό τους την παροχή εργασίας από μισθωτούς τους σε άλλον εργοδότη, με τη μορφή προσωρινής εργασίας. Ειδικότερα, με βάση την ελληνική νομοθεσία, επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει ως αντικείμενο δραστηριότητας την παροχή εργασίας από μισθωτούς της σε άλλον εργοδότη (έμμεσο εργοδότη) με την μορφή της προσωρινής απασχόλησης. Με τον όρο έμμεσος εργοδότης υποδηλώνεται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο και υπό την επίβλεψη και τη διεύθυνση του οποίου εργάζεται προσωρινά ο απασχολούμενος.

Την ίδια στιγμή, η παροχή εργασίας μέσω ΕΠΑ διαφέρει από τη σύμβαση έργου (υπεργολαβία), όπου στην περίπτωση της σύμβασης έργου τη διεύθυνση και την εποπτεία του εργαζομένου την ασκεί ο άμεσος εργοδότης. Αξίζει να σημειωθεί ότι η παραχώρηση του εργαζόμενου από τον άμεσο στον έμμεσο εργοδότη γίνεται για να καλυφθούν έκτακτες ή εποχιακές ανάγκες. Στο πλαίσιο αυτό, λοιπόν, έχει θεσπιστεί ότι η εν λόγω μορφή απασχόλησης δεν πρέπει να ξεπερνά τους 36 μήνες, ενώ σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο, επέρχεται αυτόματη μετατροπή της σύμβασης σε σύμβαση αορίστου χρόνου με τον έμμεσο πλέον εργοδότη. Επιπρόσθετα, στην περίπτωση που η απασχόληση του μισθωτού συνεχίζει να λαμβάνει χώρα από τον έμμεσο εργοδότη μετά το πέρας της διάρκειας της αρχικής τοποθέτησης και των όποιων νόμιμων ανανεώσεών της -ακόμα και με νέα τοποθέτηση-, χωρίς να μεσολαβεί χρονικό διάστημα 23 ημερολογιακών ημερών, τότε θεωρείται σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου μεταξύ του έμμεσου εργοδότη και του μισθωτού.

Σημαντική παράμετρος όταν γίνεται λόγος για μία τέτοια μορφή απασχόλησης είναι η λεγόμενη επισφαλής εργασία. Ο όρος επισφαλής εργασία αναφέρεται συνήθως στις μορφές απασχόλησης που σημειώνουν ελάχιστες διασφαλίσεις για έναν εργαζόμενο, οδηγώντας σε αίσθημα αβεβαιότητας και επισφάλειας. Κατά καιρούς, η προσωρινή απασχόληση έχει συνδεθεί με αυτό τον όρο, όμως είναι σημαντικό να τονιστεί ότι όταν πρόκειται για επιλογή του ίδιου του εργαζόμενου (για προσωπικούς ή/και οικογενειακούς λόγους), τότε θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι δεν συνιστά μορφή επισφαλούς εργασίας. Γίνεται αντιληπτό ότι η επισφάλεια δεν αφορά αναγκαστικά σε όλους τους εργαζόμενους με αυτού του είδους τις μορφές απασχόλησης.

Παράλληλα, με τον Ν.2956/2001 (ο οποίος έχει τροποποιηθεί με τους: Ν. 3846/2010, Ν.4052/2012, Ν. 4093/12 και 4254/2014) τέθηκαν οι διατάξεις για τη λειτουργία των ΕΠΑ, με σκοπό να αποτραπεί η άνιση μεταχείριση των προσωρινά απασχολούμενων και να αποφευχθεί η χρήση αυτής της μορφής απασχόλησης ως μέσου υποκατάστασης της κανονικής απασχόλησης. Βασικός πυλώνας στη εν λόγω μορφή απασχόλησης, άλλωστε, είναι η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Σύμφωνα με αυτή, οι βασικοί όροι εργασίας των εργαζομένων με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης του στον έμμεσο εργοδότη είναι κατ’ ελάχιστο αυτοί που θα εφαρμόζονταν αν οι εργαζόμενοι είχαν προσληφθεί απευθείας από τον εργοδότη αυτό για να καλύψουν την ίδια θέση. Μάλιστα, οι προσωρινά απασχολούμενοι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενημερώνονται για τις κενές θέσεις εργασίας στον έμμεσο εργοδότη, προκειμένου να έχουν τις ίδιες δυνατότητες με τους άλλους εργαζομένους της επιχείρησης να προσληφθούν σε μόνιμες θέσεις εργασίας. Μια τέτοια ενημέρωση μπορεί να πραγματοποιείται με γενική ανακοίνωση σε εμφανές και προσιτό σημείο της επιχείρησης. Ο έμμεσος εργοδότης υποχρεούται επίσης, κατά την ενημέρωση των εκπροσώπων των εργαζομένων του, να παρέχει πληροφορίες για τον αριθμό των προσωρινά απασχολουμένων, το σχέδιο χρήσης των προσωρινά απασχολουμένων, καθώς και για τις προοπτικές πρόσληψής τους απευθείας από αυτόν.