Πρόστιμα συνολικού ύψους 11.882.500 ευρώ επιβλήθηκαν αποκλειστικά για την αδήλωτη εργασία το 2012, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργού Εργασίας, Γιάννη Βρούτση, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή.

 Όπως διευκρινίζει ο υπουργός, στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα πρόστιμα για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.  Ειδικότερα, το έτος 2012 πραγματοποιήθηκαν για την αδήλωτη εργασία 19.083 κοινοί έλεγχοι της ΕΥΠΕΑ (Ειδική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης) και του ΣΕΠΕ, σε επιχειρήσεις οι οποίες συνολικά απασχολούν 60.796 εργαζόμενους.

Η συνολική ελεγκτική δραστηριότητα των επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ, από τα ήδη επεξεργασθέντα συνοπτικά στατιστικά στοιχεία που τηρεί η Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΕΠΕ, το διάστημα Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2012, περιλαμβάνει 27.599 ελέγχους πανελλαδικά. Από τους ελέγχους αυτούς οι Περιφερειακές Επιθεωρήσεις Εργασιακών Σχέσεων προχώρησαν σε 1.557 αναγγελίες ανασφάλιστων εργαζομένων στο ΙΚΑ.

Όπως αναφέρεται το 2012 εφαρμόστηκε σε 23 επιχειρήσεις η διάταξη που δίνει τη δυνατότητα στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας να επιβάλει ως κύρωση την προσωρινή διακοπή επιχείρησης, διάρκειας πέντε έως δέκα ημερών, διότι διαπιστώθηκε παράνομη απασχόληση αλλοδαπών. Σε ό,τι αφορά στην κατάσταση των ελεγκτικών μηχανισμών σήμερα, ο υπουργός Εργασίας επισημαίνει ότι «το ΣΕΠΕ δυστυχώς δεν εξαιρέθηκε από τις καταργήσεις των κενών οργανικών θέσεων» και ως εκ τούτου «όχι μόνο παρήλθε η οριζόμενη στο Μνημόνιο Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής, προθεσμία της 30ης Ιουνίου προκειμένου να στελεχωθεί η Επιθεώρηση Εργασίας πλήρως και με εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά καταργήθηκαν και οι θέσεις που ήταν προς πλήρωση».

Υπήρξε παράλληλα μεγάλη αποχώρηση υπαλλήλων κυρίως λόγω συνταξιοδότησης, με συνέπεια να υπάρχουν «σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό σε όλες σχεδόν τις Περιφερειακές Υπηρεσίες» του Σώματος.Δυσμενέστερη είναι η εικόνα στην ΕΥΠΕΑ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που αποτελεί το κύριο ελεγκτικό όργανο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για τον εντοπισμό της ανασφάλιστης εργασίας. Το ελεγκτικό δυναμικό της ΕΥΠΕΑ για όλη την επικράτεια ανέρχεται σε 23 άτομα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΥΠΕΑ που δέχθηκε και διαχειρίστηκε 1.831 καταγγελίες το 2012, για απασχόληση σε διάφορες επιχειρήσεις εργαζομένων χωρίς ασφάλιση, δεν πραγματοποίησε έλεγχο σε επιχειρήσεις που η εικόνα τους στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ παρουσιάζει συνέπεια στις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.