Τα 60 εκατ. ευρώ έφθασαν τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στις επιχειρήσεις που απασχολούσαν ανασφάλιστους εργαζόμενους, μέσα στον πρώτο χρόνο της εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδίου "Άρτεμις" για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Εργασίας από τις 15 Σεπτεμβρίου 2013 έως και τις 31 Οκτωβρίου 2014, επιβλήθηκαν πρόστιμα που ανέρχονται στα 59.916.741 ευρώ. Σε ό,τι αφορά στα πρόσφατα απολογιστικά στοιχεία για τον Οκτώβριο 2014, ελέγχθηκαν 2.751 επιχειρήσεις και σε σύνολο 9.925 εργαζομένων βρέθηκαν αδήλωτοι οι 884, δηλαδή το 8,91% του συνολικού αριθμού των εργαζομένων που ελέγχθηκαν.

Παράλληλα, τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν για τις παραπάνω παραβάσεις ανήλθαν σε 9.391.498 ευρώ. Ο υπουργός Εργασίας, Γιάννης Βρούτσης δήλωσε ότι: «στο πλαίσιο αυτό θεσμοθετήσαμε την υποχρέωση των εργοδοτών να δηλώνουν υποχρεωτικά στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη την οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.

Και αυτό, διότι αποδείχθηκε στην πράξη ότι η δυνατότητα που υπήρχε για την τροποποίηση του ωραρίου με την απλή τήρηση του αθεώρητου βιβλίου αποτέλεσε για πολλούς εργοδότες εστία καταχρηστικών πρακτικών ελάχιστης ασφάλισης και καταστρατηγήσεων με τη μορφή της “ψευδομερικής απασχόλησης” ή και αδήλωτης εργασίας».