Το 82% των υπαλλήλων γραφείου ψεύδονται, καθημερινά, για λογαριασμό των προϊσταμένων τους, ποσοστό εξαιρετικά υψηλό σε σύγκριση με τα αντίστοιχα άλλων κατηγοριών εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, μόνο ένας στους πέντε εργαζόμενους στο χώρο του λιανεμπορίου και σχεδόν ένας στους δέκα εργάτες υιοθετούν τη λύση του ψέματος. Στα παραπάνω συμπεράσματα κατέληξε έρευνα σε 1.322 βρετανούς, η οποία υλοποιήθηκε από το δικτυακό τόπο www.hirescores.com. Μάλιστα, το 30% των υπαλλήλων γραφείου που συμμετείχε στην έρευνα υποστηρίζουν ότι οι μάνατζέρ τους θα ένιωθαν ενοχλημένοι αν οι ίδιοι απέφευγαν το ψέμα.

Επιπλέον, η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 1 στους 5 Βρετανούς υπαλλήλους γραφείου έχει «πάρει στις πλάτες του» την ευθύνη για κάποιο λάθος ανωτέρου του.

Πηγή: www.hrlook.com