Δυσαρέσκεια και προβληματισμό σχετικά με την Ελληνική και παγκόσμια οικονομία, αλλά και την απασχόληση εξέφρασαν οι Έλληνες που συμμετείχαν στην τελευταία έρευνα του Ευρωβαρόμετρου.

Πράγματι, 9 στους 10 συμπατριώτες μας δηλώνουν απογοητευμένοι από την οικονομική κατάσταση στη χώρα. Το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη των 27 είναι κατά πολύ μικρότερο αγγίζοντας το 69%. Τα πράγματα δεν είναι καλύτερα και για τις εργασιακές σχέσεις.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων (90%) θεωρούν ότι η απασχόληση στην χώρα βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση. Στη συγκεκριμένη μέτρηση, η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση μετά την Πορτογαλία (95%) και την Ουγγαρία (93%).

Έξι στους δέκα Έλληνες εκφράζουν απαισιοδοξία αναφορικά με τις μελλοντικές εξελίξεις στην απασχόληση, ενώ το 55% του δείγματος δείχνουν προβληματισμένοι για την εργασιακή τους κατάσταση μέσα στον επόμενο χρόνο.