Θραύση κάνει η αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα, με τις διανομές κατ' οίκον (60%), τη νυχτερινή διασκέδαση (55%) και τα καφέ μπαρ (50%) να κρατούν τα πρωτεία.

H αδήλωτη εργασία στη χώρα μας αντιστοιχεί στο 20% του ΑΕΠ, με 500.000 εργαζομένους, σύμφωνα με έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γεγονός που μας κατατάσσει στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. των 27 (με πρώτη τη Βουλγαρία).

Σύμφωνα με άλλη έρευνα, μεταξύ 21 κρατών-μελών του ΟΟΣΑ, η χώρα μας είναι πρωταθλήτρια στη μαύρη αγορά, με το 25% της παραγωγής να διακινείται χωρίς παραστατικά και το κράτος να χάνει ετησίως 85 εκατ. ευρώ.

Απώλειες 6-8 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως έχουν τα ασφαλιστικά Ταμεία λόγω της αδήλωτης εργασίας, σύμφωνα με δηλώσεις του ειδικού γραμματέα του ΣΕΠΕ Μιχάλη Χάλαρη, αλλά και την τελευταία έρευνα του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ.

Η μείωση του κόστους εργασίας σε περίοδο ύφεσης αλλά και οι ελλιπείς έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες είναι οι βασικοί λόγοι που οδηγούν τα ασφαλιστικά ταμεία σε ακατάπαυστη αιμορραγία. Η πλειονότητα των αδήλωτων εργαζομένων ανήκει στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, εποχικοί και μετανάστες), καθώς δεν έχουν τη δύναμη να διαπραγματευθούν τους όρους και τις συνθήκες εργασίας τους.

Η αδήλωτη εργασία αφορά κυρίως δύο κατηγορίες εργαζομένων:
1. Έλληνες οι οποίοι εργάζονται ανασφάλιστοι και δεν εμφανίζονται σε καμία συναλλαγή του εργοδότη με τις αρμόδιες Αρχές (ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕΔ).
2. Αλλοδαπούς οι οποίοι, είτε βρίσκονται παράνομα στη χώρα, είτε βρίσκονται νόμιμα αλλά δεν έχουν δικαίωμα να εργάζονται.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Εργασίας, στους αδήλωτους εργαζομένους συμπεριλαμβάνονται και οι έχοντες δεύτερη εργασία, οι εργαζόμενες στις οποίες έχει χορηγηθεί από τον ΟΑΕΔ η ειδική άδεια παροχής προστασίας μητρότητας, καθώς και οι εργαζόμενοι οι οποίοι εργάζονται καθ’ υπέρβαση του νομίμου ωραρίου εργασίας.

Παράλληλα με τους ελέγχους του ΣΕΠΕ (Επιθεωρητές Εργασίας), η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας προωθεί την καθιέρωση κάρτας εργασίας, ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου εργασίας και ασφάλισης. Μάλιστα, κίνητρο ένταξης στο νέο σύστημα προγραμματίζεται να είναι η σταδιακή μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων. Σημειώνεται ότι από το φθινόπωρο η εφαρμογή της θα είναι υποχρεωτική.

Ακόμη αναμένεται να θεσμοθετηθεί το εργόσημο, ο νέος τρόπος ασφάλισης του οικόσιτου προσωπικού, των εργατών στη γεωργία και την κτηνοτροφία και των περιστασιακά εργαζόμενων, αλλά και η πληρωμή αποδοχών – εισφορών και φόρου μισθωτών υπηρεσιών μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Πηγή: www.tanea.gr