Σχεδόν 9 στους 10 Έλληνες θα άλλαζαν τόπο κατοικίας για επαγγελματικούς λόγους σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Manpower.

Πιο συγκεκριμένα, το 87,7% των Ελλήνων ερωτώμενων δήλωσαν ότι θα άλλαζαν πόλη ή χώρα για εργασιακούς λόγους, ποσοστό υψηλότερο τόσο από τον παγκόσμιο μέσο όρο (78%), όσο και από το μέσο όρο της περιφέρειας ΕΜΕΑ (75%). To Ηνωμένο Βασίλειο, οι ΗΠΑ και η Ιταλία είναι οι τρεις χώρες στις οποίες θα προτιμούσαν να μετοικήσουν οι Έλληνες που συμμετείχαν στη μελέτη, ενώ το 30,3% του ελληνικού δείγματος δήλωσε πρόθυμο να μετακινηθεί οπουδήποτε στον κόσμο. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, τον Απρίλιο 2008, με τη συμμετοχή συνολικά 31.574 ατόμων από 38 διαφορετικές χώρες, μεταξύ αυτών και 1.079 Έλληνες.

Η εξασφάλιση υψηλότερης αμοιβής αποτελεί το ισχυρότερο κίνητρο μετακίνησης για τους Έλληνες εργαζόμενους, σε ποσοστό 87,8%, ενώ ακολουθούν οι καλύτερες προοπτικές απασχόλησης με 71,7% και οι ευκαιρίες για ανάπτυξη της σταδιοδρομίας με 67,5%. Παράλληλα, το 85,8% των συμπατριωτών μας θεωρούν πιο πιθανή μια μετακίνηση, στην περίπτωση που ο τωρινός τους εργοδότης τη χρηματοδοτήσει. Τέλος, το 38,8% των Ελλήνων δήλωσαν πρόθυμοι να μετακινηθούν εντός ή εκτός της χώρας τους για πάντα, ενώ αμέσως επόμενη σε προτιμήσεις, με ποσοστό 37,6%, είναι η μετακίνηση διάρκειας 1 έως 3 ετών.