Οι Έλληνες εργάζονται τις περισσότερες ώρες στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας της Ε.Ε. Eurostat.

Συγκεκριμένα, ο μέσος Έλληνας εργάζεται 42 ώρες την εβδομάδα την ώρα που στην Ευρώπη των 27 αλλά και στη ζώνη του ευρώ, το μέσο εβδομαδιαίο πραγματικό ωράριο εργασίας ανέρχεται στις 40 ώρες. Τις λιγότερες ώρες (37,8) εργάζονται οι Φινλανδοί. Σε μία περίοδο κρίσης, όπως η σημερινή, η Eurostat διαπιστώνει εκτός από μια γενική μικρή μείωση των ωρών εργασίας και μία γενικευμένη μείωση της απασχόλησης. Η μείωση της απασχόλησης πανευρωπαϊκά ανέρχεται σε σχεδόν 2% (στην Ελλάδα σε 1%), μαζί με μία αύξηση περίπου μισής μονάδας στην Ευρώπη και στην Ελλάδα της μερικής απασχόλησης μέσα στο τελευταίο 12μηνο. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, ο συνολικός αριθμός των απασχολουμένων στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, ήταν 4,712 εκατομμύρια, μειωμένος κατά 1% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ το 6% αυτών (ποσοστό αυξημένο κατά 0,5%) δήλωσε ότι εργάζεται με σύμβαση μερικής απασχόλησης.

Στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη γενικά, η κατάσταση είναι δυσκολότερη για τους εργαζόμενους με χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης. Έτσι, για όσους δεν έχουν απολυτήριο λυκείου, το εν λόγω διάστημα η απασχόληση μειώθηκε κατά 1,7% στην Ελλάδα και κατά σχεδόν 5% στην Ευρώπη.

Για εκείνους με κάποιο είδος μη πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, η μείωση της απασχόλησης ήταν 1,5% στην Ελλάδα και 2,6% στην Ευρώπη των 27. Όσον αφορά στους πτυχιούχους πανεπιστημίου, η απασχόληση αυξήθηκε κατά 3% στην Ε.Ε. και κατά 0,2% στην Ελλάδα.

Ώρες εργασίας εβδομαδιαίως στην Ε.Ε.: Ε.Ε. 27  40,3, Ε.Ε. 16  40, Τσεχία  41,6, Ελλάδα  42, Κύπρος  39,6, Φινλανδία  37,8, Σουηδία 38,1, Ολλανδία 40,3.

Πηγή: Καθημερινή