Ως μέρος του προγράμματος Adecco Way to Work, ο Όμιλος προσφέρει σε 30 νέους την ευκαιρία να εκπαιδευτούν απ’ ευθείας από τα υψηλόβαθμα στελέχη μίας εταιρείας που συμπεριλαμβάνεται στη λίστα Fortune 500, προσκαλώντας τους νέους σε 30 χώρες να υποβάλουν αίτηση για μια ευκαιρία να γίνουν «CEO για ένα μήνα» (CEO for One Month).

Οι επιτυχόντες υποψήφιοι σε κάθε χώρα θα έχουν τη μοναδική ευκαιρία να αποκτήσουν μία εμπειρία ζωής και να ενδυναμώσουν τις μελλοντικές προοπτικές της σταδιοδρομίας τους και να εργαστούν δίπλα στις ομάδες ανώτερων διοικητικών στελεχών της Adecco σε κάθε χώρα. Υπό την καθοδήγηση του CEO του Ομίλου Adecco, Patrick De Maeseneire, ο τελικός επιτυχών σε παγκόσμιο επίπεδο, θα έχει επίσης την ευκαιρία να δει στην πράξη πώς διοικείται μια εταιρεία με 32.000 εργαζόμενους,ενώ ταυτόχρονα θα λάβει και έναν καλό μισθό για τον χρόνο που θα απασχοληθεί στο πρόγραμμα αυτό.