Ως εταιρεία με δραστηριότητα στον τομέα της εταιρικής ευθύνης και ειδικότερα στην προστασία του περιβάλλοντος, η LeasePlan Hellas πραγματοποίησε την πρώτη για το 2019 δενδροφύτευση στον Υμηττό σε συνεργασία με την Ελληνική φαρμακευτική εταιρεία Genesis Pharma.

Πιο συγκεκριμένα, το Σάββατο 16 Μαρτίου, περισσότεροι από 60 εθελοντές εργαζόμενοι της LeasePlan Hellas και 50 εθελοντές εργαζόμενοι της Genesis Pharma ένωσαν τις δυνάμεις τους και μαζί με τις οικογένειές τους, φύτευσαν νέα δέντρα και επιμελήθηκαν εκείνα που έχουν αναπτυχθεί από τις προηγούμενες αναδασώσεις. Με την πρωτοβουλία αυτή η LeasePlan συνέβαλε για ακόμα μία φορά στην αποκατάσταση και φροντίδα του Αισθητικού Δάσους του Υμηττού, έναν σημαντικό πνεύμονα πρασίνου της Αττικής. Τα τελευταία 7 χρόνια η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει πάνω από 1.530 δενδροφυτεύσεις, καθώς υλοποιεί δενδροφυτεύσεις, αναδασώσεις και εθελοντικές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος από το 2012 ενισχύοντας το κοινωνικό και περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.