Κάλεσμα στα κράτη μέλη της ΕΕ, τους εκπροσώπους των εργαζομένων και τους εκπροσώπους των επιχειρήσεων να ενώσουν τις δυνάμεις τους και να αναλάβουν αποφασιστικά δράση για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, απευθύνει η Κομισιόν, με τη νέα πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους».

Ειδικότερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητεί από τα κράτη μέλη να αναλάβουν δράση για την πρόληψη της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, για να βοηθήσουν τους νέους να αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με την αγορά εργασίας, για να εξασφαλίσουν την εργασιακή εμπειρία και την ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση που θα βοηθήσουν τους νέους να βρουν μια πρώτη καλή θέση εργασίας.

Η Επιτροπή παροτρύνει επίσης τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν καλύτερα το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το οποίο εξακολουθεί να διαθέτει 30 δισ. ευρώ που δεν έχουν ακόμη δεσμευτεί για συγκεκριμένα έργα.

Οι δράσεις που προτείνονται από την Επιτροπή θα προλειάνουν το έδαφος ώστε τα κράτη μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω μέτρα υπέρ των νέων στο πλαίσιο της νέας γενιάς προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και ως τμήμα του προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020.