«Πρόβα» για την θεσμοθέτηση της τηλεργασίας στον ιδιωτικό τομέα αποτελεί το νέο θεσμικό πλαίσιο για το συγκεκριμένο ζήτημα που δημιουργείται για τον δημόσιο τομέα. Ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορίδης κατά τη διάρκεια της συζήτησης για το σχέδιο νόμου με τίτλο «Θεσμικό πλαίσιο τηλεργασίας, διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημόσιου τομέα και άλλες ρυθμίσεις» τόνισε την ιδιαίτερη σημασία της δημιουργίας ενός, φιλικού προς τους εργαζομένους, θεσμικού πλαισίου το οποίο θα ρυθμίζει τα ζητήματα της τηλεργασίας στο Δημόσιο, ενώ χαρακτήρισε το σχέδιο νόμου ένα πρώτο σημαντικό βήμα για τη θεσμοθέτηση της τηλεργασίας στην πατρίδα μας (σημ. Workforce: για τη θεσμοθέτηση και στον ιδιωτικό τομέα), «το οποίο έρχεται να καλύψει ένα σημαντικό κενό, καθώς στην υπόλοιπη Ευρώπη η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της έχει ήδη προχωρήσει στη συγκρότηση του σχετικού νομικού πλαισίου».

Ο Υπουργός επεσήμανε τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου το οποίο, μεταξύ άλλων, προβλέπει:

  • Προαιρετική εφαρμογή του καθεστώτος τηλεργασίας μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του εργαζομένου
  • Ίση μεταχείριση του τηλεργαζομένου με τον εργαζόμενο που εργάζεται με φυσική παρουσία
  • Διατήρηση στο ακέραιο των μισθολογικών απολαβών του
  • Τήρηση στο ακέραιο του ισχύοντος ωραρίου τηλεργασίας
  • Καμία υπηρεσιακή επίπτωση στην εξέλιξη του εργαζομένου
  • Κατοχύρωση δικαιώματος αποσύνδεσης του τηλεργαζομένου

«Πρέπει να διαμορφώσουμε ένα θεσμικό πλαίσιο που θα προστατεύει τους εργαζομένους, να είναι σίγουροι και ήσυχοι ότι δεν πρόκειται να υπάρξει οποιαδήποτε κατάχρηση των δικαιωμάτων τους, ότι θα τύχουν της ίδιας μεταχείρισης με τους άλλους εργαζομένους, ότι δεν θα αποκοπούν από το εργασιακό τους περιβάλλον» ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, ο κ. Βορίδης τόνισε ότι θα ληφθούν υπόψη τα ζητήματα των υπαλλήλων που πάσχουν από βαριές παθήσεις, προκειμένου να τους δοθεί κατά προτεραιότητα και κατ’ επιλογή τους η δυνατότητα να παρέχουν την τηλεργασία.