Σύμφωνα με νέα έρευνα που έγινε από το Research Network του Duke University και την PricewaterhouseCoopers (PwC), οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες Outsourcing παγκοσμίως προβλέπουν ότι η ζήτηση των υπηρεσιών επεκτείνεται ταχύτατα ενώ δηλώνουν ότι προσλαμβάνουν προσωπικό και αναζητούν νέες υπηρεσίες έτσι ώστε να ανταποκριθούν στην αναμενόμενη αύξηση της ζήτησης.

Από την έρευνα, η οποία βασίστηκε σε δείγμα 514 εταιρειών Outsourcing από 50 χώρες, προκύπτει ότι ο κλάδος μεταμορφώνεται λόγω της εμφάνισης νέων παρόχων σε όλο τον κόσμο καθώς και της προσπάθειας των υφιστάμενων εταιρειών Outsourcing να επεκταθούν σε νέες αγορές.

Οι εταιρείες Outsourcing στη Βόρειο Αμερική και στην Ινδία, που εδώ και καιρό κυριαρχούν στον κλάδο, αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από τη Λατινική Αμερική, την Ανατολική Ευρώπη και την Ασία σε τομείς υπηρεσιών που ξεκινούν από την ανάθεση της εταιρικής επικοινωνίας (contact centers) και των υπηρεσιών πληροφορικής και καταλήγουν σε ολοκληρωμένες υπηρεσίες εξωτερικής ανάθεσης (business process outsourcing).

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο αριθμός των εταιρειών Outsourcing που πρόκειται να προσφέρουν χρηματοοικονομικές και λογιστικές υπηρεσίες αλλά και υπηρεσίες ανθρωπίνων πόρων διπλασιάστηκε σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Όπως προκύπτει, η εξελισσόμενη οικονομική κρίση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της περικοπής δαπανών και στη βελτίωση της αποδοτικότητας ως δύο από τους πιο σημαντικούς λόγους για outsourcing εκτός από εκείνον της πρόσβασης σε εξειδικευμένο προσωπικό.