Παρουσία 200 και πλέον στελεχών πραγματοποιήθηκε, την Τετάρτη 21 Μαρτίου, η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της Έρευνας Αποδοχών και Παροχών για το 2018 της KPMG.

Σύμφωνα με τα σημαντικότερα στοιχεία που προέκυψαν, ο μέσος ρυθμός οικειοθελών αποχωρήσεων υπήρξε 10% υψηλότερος σε σχέση με πέρυσι (5,5%) με τα υψηλότερα ποσοστά να καταγράφονται στον κλάδο υψηλής τεχνολογίας (7,3%) και στο λιανεμπόριο (6,7%). Παράλληλα, το 18% των εταιρειών προχώρησε σε μείωση θέσεων την προηγούμενη χρονιά, η οποία επηρέασε κυρίως εργαζομένους 36-45 ετών, με το 50% αυτών των εταιρειών να προσφέρει υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης σε όσους αποχώρησαν. Αναφορικά με τους μισθούς, το 23% των εταιρειών φαίνεται να  προχώρησε σε μισθολογικές αυξήσεις το 2017 σε όλους τους εργαζομένους του και ένα 52% μόνο σε ένα μέρος των στελεχών τους.

Η μέση αύξηση λοιπόν για το 2017 κινήθηκε στο 1,4% και οι προβλέψεις για το 2018 προσδιορίζουν ότι θα αγγίξει το 2%. Ένα ακόμη στοιχείο που προέκυψε από τη μελέτη είναι ότι οι μέσες ετήσιες αποδοχές που παρέχονται από πολυεθνικές εταιρείες εμφανίζονται υψηλότερες σε σχέση με τις ελληνικές, με τη διαφορά αυτή να οφείλεται κυρίως στις υψηλότερες μεταβλητές αποδοχές που φαίνεται να παρέχουν οι πολυεθνικές εταιρείες έναντι των ελληνικών. Τέλος, σύμφωνα με τα ευρήματα, το 62% των εταιρειών ανέφερε ότι παρέχει ιδιωτικό πρόγραμμα συνταξιοδότησης σε τουλάχιστον μια κατηγορία εργαζομένων, με το ποσοστό αυτό να εμφανίζεται 15% υψηλότερο σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.