Πρόκληση για το πάνω από ένα εκατομμύριο ανέργους, αλλά και για το σύνολο της εργατικής τάξης αποτελεί ο νέος προϋπολογισμός του ΟΑΕΔ για το 2013, όπου προβλέπεται νέα μείωση των κονδυλίων για τα επιδόματα ανεργίας.

Πιο συγκεκριμένα το κονδύλι για τα επιδόματα ανεργίας μειώνεται κατά περίπου 700 εκατ. ευρώ, από 1,820 δις ευρώ το 2012 σε 1,124 δις. ευρώ το 2013. Επίσης, η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μειώνεται κατά 50 εκατ. ευρώ (από 500 εκατ. σε 450 εκατ.), ενώ το 2011 ήταν 750 εκατ. ευρώ. Τέλος, ο προϋπολογισμός του ΟΑΕΔ μπορεί να εμφανίζεται ισοσκελισμένος αλλά η πραγματικότητα τείνει να είναι διαφορετική.