Αλλαγή, μία λέξη που δημιουργεί ποικίλα συναισθήματα στον άνθρωπο. Κυρίως όμως επιφέρει αντίσταση και σημαντική προσπάθεια ώστε να διατηρηθεί το περιβάλλον στο γνώριμο εκείνο πλαίσιο που μας εξασφαλίζει η συνήθεια και η οικειότητα.

Πέρα όμως από την «ασφάλεια» που είναι σε θέση να μας προσφέρει ένα περιβάλλον το οποίο δεν χαρακτηρίζεται από συχνές τουλάχιστον αλλαγές, πώς μπορεί να συμβάλει στην εξέλιξή μας; Πόσο εύκολο είναι οι άνθρωποι που αντιμάχονται την αλλαγή να διαμορφώσουν τις κατάλληλες συνθήκες και προυποθέσεις ώστε να αποφύγουν τις συνέπειες ενδεχόμενης στασιμότητας, σε έναν μη στατικό κόσμο; «Δεν είναι τα πιο δυνατά είδη που επιβιώνουν ή τα πιο έξυπνα, αλλά αυτά που ανταποκρίνονται καλύτερα στις αλλαγές» υποστήριζε ο Κάρολος Δαρβίνος δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επιτακτική ανάγκη όχι μόνο της αλλαγής αλλά και της πρασαρμοστικότητας για να εξασφαλιστεί η επιβίωση.

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, οι οργανισμοί έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν τους δικούς τους περιοριστικούς και μεταβαλλόμενους παράγοντες και ως εκ τούτου την ανάγκη για αλλαγή. Αλλαγή σε επίπεδο στρατηγικής, οργάνωσης, δομής και κουλτούρας ανταποκρινόμενοι στις νέες συνθήκες και το σύγχρονο περιβάλλον. Την Μ. Τρίτη, 26 Απριλίου, το ελληνικό κοινό θα έχει μία μοναδική ευκαιρία να παρακολουθήσει ολοκληρωμένα έργα διαχείρισης. Η ανάλυση των προκλήσεων και αντίστοιχα των ευκαιρίων που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία αλλαγής, η ανάδειξη των δυσκολιών, των λαθών και των παραλείψεων που διακυβεύουν την επιτυχία της, ο ρόλος της ΔΑΔ αλλά και ο τρόπος που επηρεάζεται συνολικά η κουλτούρα ενός οργανισμού μέσα από μία μικρή ή μεγάλη αλλαγή κ.ά. θα διαμορφώσουν το πλούσιο περιεχόμενο του συνεδρίου Change Management & Cultural Transformation.