Στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) οδεύει το νομοθετικό πλαίσιο για την πορεία προς την Ψηφιακή Δεκαετία, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΚ.

Η επιτροπή Βιομηχανίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την περασμένη εβδομάδα την άτυπη συμφωνία με το Συμβούλιο για το περιεχόμενο του νομοσχεδίου. Η προτεινόμενη νομοθεσία θέτει υψηλούς στόχους για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών και τις ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές.

Στόχος είναι, μεταξύ άλλων, έως το 2030 το 80% του πληθυσμού 16-74 ετών να διαθέτει τουλάχιστον τις βασικές δεξιότητες, όπως αυτές θα προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία.