Η Roche Hellas και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών εγκαινιάζουν το πρόγραμμα #Roche-AUEB_Digital_Academy.

Ένα πρόγραμμα 6μηνης εκπαίδευσης 25 στελεχών της Roche Hellas, σε ψηφιακά Μέσα, νέες τεχνολογίες και ψηφιακό marketing. «Πρόκειται για μια καινοτόμο πρωτοβουλία, απαραίτητη για τον εκσυγχρονισμό του κλάδου και της αγοράς. Το πρόγραμμα υιοθετεί ένα μίγμα ακαδημαϊκής και πρακτικής προσέγγισης με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξοικείωση των στελεχών με τις προκλήσεις και ευκαιρίες που παρέχουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στο χώρο του φαρμάκου σήμερα», δήλωσε ο καθηγητής του ΟΠΑ και επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος, Δρ. Σέργιος Δημητριάδης. Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Roche Hellas, Δρ. Alexander Zehnder «Η Roche Hellas συμπράττει με τον πιο καταξιωμένο φορέα εκπαίδευσης σε θέματα μάρκετινγκ στην Ελλάδα, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση όχι μόνο των εργαζομένων της, αλλά γενικότερα των σύγχρονων επαγγελματιών».