Το δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ψηφιακή Ακαδημία: Student Edition» εγκαινιάζει, στις 20 Νοεμβρίου, η Eurolife FFH, σε συνεργασία με του Cyber Security International Institute και την ερευνητική ομάδα SeRi (STEMEngineering-Robotics-Informatics) του Τμήματος Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ειδικότερα, στόχος είναι να προσφέρει τη δυνατότητα και τα εργαλεία σε μαθητές να αναπτύξουν ψηφιακές δεξιότητες και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις προγραμματισμού, ρομποτικής και game development.