Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνιών Υποθέσεων μετέθεσε για την 1η Οκτωβρίου την πλήρη εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας από τις τράπεζες και τα super market στα οποία απασχολούνται περισσότεροι από 250 εργαζόμενοι. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, κατά την πρώτη φάση εφαρμογής του μέτρου αυτού, τα αποτελέσματα κρίνονται ως θετικά αφού περισσότεροι από 9 στους 10 εργαζομένους στους δύο συγκεκριμένους κλάδους έκαναν χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας κατά το διάστημα 1η Ιουλίου – 31η Αυγούστου 2022 (ποσοστό 92,5%).

Το ποσοστό αυτό αυξάνεται στα super markets, όπου η ψηφιακή μέτρηση του χρόνου εργασίας εφαρμόστηκε σε ποσοστό 94,4% του συνόλου των εργαζομένων (ήτοι σε 83.280 άτομα από τα συνολικά 88.966 που εργάζονται στα super market). Στις τράπεζες ωστόσο το ποσοστό ανέρχεται σε 86,7%, που αντιστοιχεί σε 25.717 εργαζομένους από τους συνολικά 32.163 που απασχολούνται στο σύνολο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας.

Συνέπεια της παραπάνω απόφασης, από την 1η Οκτωβρίου οι έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας θα οδηγούν και στην επιβολή προστίμων, όπως ανέφερε σχετικά χθες το Workforce (θα επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο). Σε επόμενο στάδιο και σύμφωνα με πληροφορίες του Workforce, από 1ης Ιανουαρίου 2023 αναμένεται να εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα σε ΔΕΚΟ, βιομηχανίες, εταιρείες security, ασφαλιστικές κ.λπ, ενώ το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς θα εφαρμοστεί σε εστίαση και τουρισμό.