Δύο μήνες περιθώριο έως τις 31 Αυγούστου έδωσε το Υπουργείο Εργασίας στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην Α’ φάση της εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, ώστε να πραγματοποιήσουν την απαραίτητη απογραφή των εργαζομένων τους. Από την Παρασκευή 1η Ιουλίου υποχρέωση χρήσης της Ψηφιακής Κάρτας έχουν όλες οι τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους.

Το δίμηνο για να ολοκληρωθεί η απογραφή κρίθηκε απαραίτητο ώστε να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να συντονιστούν με το νέο μοντέλο καταχώρησης των ωρών εργασίας για όλους τους εργαζόμενους. Για την απόφαση αυτή εκτιμήθηκε και το γεγονός ότι μέσα στο καλοκαίρι υπάρχουν και οι άδειες των εργαζομένων, με αποτέλεσμα να υπάρξουν εργαζόμενοι που θα λείπουν όταν θα ξεκινήσει η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας και θα πρέπει να το υιοθετήσουν όταν επιστρέψουν.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, οι πρώτοι δύο μήνες εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας θα είναι περίοδος χάριτος, δεν θα επιβάλλονται πρόστιμα στις επιχειρήσεις που θα εντοπιστεί ότι γίνεται  υπέρβαση ωραρίου, αφού ουσιαστικά θα είναι μια περίοδος που θα αξιοποιηθεί για να διορθωθούν τυχόν λάθη.

Ο στόχος είναι από τον Σεπτέμβριο να μπορεί  η λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας τουλάχιστον σε αυτές τις επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στην Α’ φάση, να γίνεται χωρίς προβλήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά θα φθάσουν τους 121.000 οι εργαζόμενοι που θα ενταχθούν αρχικά, σε αυτή την διαδικασία. Η Β’ φάση αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου, θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου και  θα περιλαμβάνει την διαδικασία της απογραφής για το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας.