Στην τελική ευθεία εισέρχεται η χρήση της ψηφιακής κάρτας εργασίας στα 2 εκατ. εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, η οποία θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται από τις αρχές του 2022, με κύριο στόχο την αντιμετώπιση της αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας, την τήρηση του ωραρίου εργασίας, τη στήριξη των αμοιβών των εργαζομένων, αλλά και την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που υφίστανται οι επιχειρήσεις που τηρούν τη νομοθεσία από εκείνες που εφαρμόζουν παράνομες πρακτικές. Σύμφωνα με πληροφορίες του Workforce, η χρήση της ψηφιακής κάρτας θα ξεκινήσει από τις τράπεζες και το λιανεμπόριο, κυρίως τα super markets. Η κάρτα θα ελέγχει σε «πραγματικό χρόνο» το ωράριο απασχόλησης του εργαζόμενου και θα λειτουργεί μέσω εφαρμογής στον υπολογιστή ή στο κινητό τηλέφωνο του κάθε μισθωτού.

Στον εργασιακό νόμο 4808/2021 που ψηφίστηκε πρόσφατα προβλέπονται τα εξής:

  1. Η τηλεργασία συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, κατά την πρόσληψη ή με τροποποίηση της σύμβασης εργασίας.
  2. Κατ’ εξαίρεση η τηλεργασία (όταν δεν εφαρμόζεται μετά από συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου) μπορεί να εφαρμόζεται με απόφαση του εργοδότη μόνο για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας
  3. Μετά από αίτηση του εργαζομένου, σε περίπτωση τεκμηριωμένου κινδύνου της υγείας του. Αν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των δύο πλευρών θα παραπέμπεται προς επίλυση στην Επιθεώρηση Εργασίας.
  4. Εντός οκτώ ημερών από την έναρξη της τηλεργασίας ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιήσει στον εργαζόμενο με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τους όρους εργασίας λόγω της τηλεργασίας.
  5. Το κόστος που αναλαμβάνει ο εργοδότης είναι ο εξοπλισμός (απόκτηση, συντήρηση, αποκατάσταση) και οι επικοινωνίες, οι λεπτομέρειες καθορίζονται με υπουργική απόφαση.
  6. Οι δαπάνες αυτές δεν αποτελούν αποδοχές, αλλά εκπιπτέα δαπάνη για την εργοδοτική επιχείρηση, ως λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης εργοδότη είναι αφορολόγητες και δεν επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη ή εργαζομένου.
  7. Ο τηλεργαζόμενος έχει δικαίωμα αποσύνδεσης, το οποίο συνίσταται στο δικαίωμά του να απέχει πλήρως από την παροχή της εργασίας του και ιδίως, να μην επικοινωνεί ψηφιακώς και να μην απαντά σε τηλεφωνήματα, μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή σε οποιασδήποτε μορφής επικοινωνία εκτός ωραρίου εργασίας και κατά τη διάρκεια των νόμιμων αδειών του.
  8. Απαγορεύεται κάθε δυσμενής διάκριση σε βάρος τηλεργαζομένου, επειδή άσκησε το δικαίωμα αποσύνδεσης.