Μία νέα, στρατηγική πρωτοβουλία, με τίτλο «Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση» ανακοινώθηκε που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για τις Γυναίκες και την Τεχνολογία (ECWT).

Όπως ανέφερε η γενική γραμματέας Ισότητας των Φύλων του υπουργείου Εσωτερικών, Βάσω Κόλλια, πρόκειται για μία ισχυρή σύμπραξη, που ξεκίνησε στην Ελλάδα, με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και επισήμανε ότι η «Ψηφιακή Συμμαχία» αποτελεί μία συμφωνία σε επίπεδο αρχών στη βάση συγκεκριμένου πρωτόκολλου συνεργασίας ανάμεσα σε 21 εταίρους, με τριετή διάρκεια και δυνατότητα ανανέωσης. «Πιστεύουμε ότι οι νέες τεχνολογίες αποτελούν τον τομέα που θα “αναθερμάνει” τις μηχανές της ανάπτυξης» τόνισε η ίδια και, επικαλούμενη πρόσφατη έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δήλωσε ότι ο τομέας των νέων τεχνολογιών συνεισφέρει στο ευρωπαϊκό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν από 7% έως 9%. «Για τα επόμενα τρία χρόνια, οι φορείς του δημοσίου, που συμμετέχουν στη Συμμαχία, θα σχεδιάζουν και θα εφαρμόζουν πολιτικές δράσεις με επίγνωση της δέσμευσης που έχουν αναλάβει.

Αντίστοιχα, παράγοντες της οικονομίας, της αγοράς εργασίας και της πληροφορικής, αλλά και βασικοί επαγγελματικοί και κοινωνικοί εταίροι, θα δρουν από κοινού με φορείς πολιτικού σχεδιασμού» διευκρίνισε. Από την πλευρά του, ο Τομέας Ανάπτυξης Γυναικών Μάνατζερ και Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ) της ΕΕΔΕ, εκπροσωπούμενος από την πρόεδρο της διοικούσας επιτροπής, Αναστασία Μάνου, κατέθεσε τις προτάσεις που έχει επεξεργαστεί για την αντιμετώπιση του γυναικείου ψηφιακού αναλφαβητισμού και την προστασία της εργαζόμενης μητέρας. Όπως είπε, πρόσφατες μελέτες της ΕΕ εκτιμούν ότι η προσέλκυση περισσότερων γυναικών σε ψηφιακά επαγγέλματα θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση του ετήσιου ΑΕΠ κατά 9 δισ. ευρώ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.