Το νέο Ερευνητικό Εργαστήριο για την Οργανωσιακή Συμπεριφορά και Ηγεσία, που λειτουργεί από τις αρχές του έτους, υπό την διεύθυνση του καθηγητή Δημήτρη Μπουράντα, απέκτησε και ψηφιακή υπόσταση.

Μέσω των ηλεκτρονικών σελίδων στο crob.dmst.aueb.gr οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν ενδιαφέροντα άρθρα και πληροφορίες για την Οργανωσιακή Συμπεριφορά, την Ηγεσία αλλά την Ψυχολογία. Επίσης, στη ιστοσελίδα υπάρχουν βιογραφικά σημειώματα των μελών που εργαστηρίου, που προέρχονται τόσο από το οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών όσο και από άλλα ελληνικά και διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα. Επιπλέον στο site παρουσιάζονται νέα που αφορούν δραστηριότητες των μελών αλλά και παραπομπή σε χρήσιμα links.