Τις πρωτοβουλίες του για την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού του ανακοίνωσε το Public Group. Τα απολογιστικά στοιχεία προέκυψαν έπειτα από σχετική έρευνα ανάμεσα στους εργαζομένους του, η οποία σημείωσε σημαντική αύξηση συμμετοχής, κατά 46%, αγγίζοντας τα ευρωπαϊκά πρότυπα για τον κλάδο, σύμφωνα με τη Willis Towers Watson. Αυτές είναι οι εξής:

Εξέλιξη: To Group προχώρησε το 2022 σε προαγωγές στο 10% του δυναμικού του, πρόσφερε περισσότερες από 15.000 ώρες εξατομικευμένων εκπαιδεύσεων, ενώ μέσω LinkedIn, δίνει πρόσβαση σε πάνω από 13.000 μαθήματα σε καινοτόμα εργαλεία εκπαίδευσης και εκμάθησης. Αντίστοιχα, μέσω του Public Digital Academy, διοργάνωσε στο 50% των ανθρώπων του διατμηματικά μηνιαία εξειδικευμένα sessions σχετικά με τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες. Παράλληλα υλοποίησε το εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηγεσίας σε συνεργασία με τη BrainUp, το οποίο εστίασε στην ανάπτυξη διοικητικών δεξιοτήτων για τους εργαζομένους σε θέσεις ευθύνης του Public Group, με έμφαση στο Omni Retail. Τέλος, σε σύνολο 2.500 εργαζομένων του στην Ελλάδα, το 51% είναι γυναίκες, ενώ το 32% κατέχει ηγετικές θέσεις.

Επιβράβευση: Το Group προχώρησε στην παροχή ενός ολοκληρωμένου και συμπεριληπτικού σχήματος bonus, συνολικής αξίας 2,5 εκατ. ευρώ, αλλά και σε ειδικές παροχές όπως ένα εκπτωτικό σχήμα με όφελος 9% για αγορές σε supermarkets. Ειδικά για τους εργαζόμενους του δικτύου με βασικό διάστημα παραμονής στον οργανισμό, παρείχε δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, ενώ προσέφερε υποτροφίες για μεταπτυχιακή εκπαίδευση εργαζομένων.

Προσέλκυση νέων ταλέντων: Με τη δημιουργία του in-house hub καινοτομίας Public ΝΕΧΤ, το Public Group ανέπτυξε ομάδα από 86 εξειδικευμένους tech experts και software developers που διευρύνεται διαρκώς, με απώτερο στόχο να φτάσει τους 100. Η συγκεκριμένη ομάδα ανέπτυξε επιτυχημένα έργα με πιο χαρακτηριστικό την εφαρμογή της υπηρεσίας ηλεκτρονικής τιμολόγησης που υλοποιήθηκε στα Public και διακρίθηκε στα Cloud Computing Awards 2022. Μέσα στο 2022 ξεκίνησε το Public NEXT Graduate Program, για προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές με ενδιαφέρον για τις ψηφιακές τεχνολογίες και προσφέρει 12 μήνες πλήρους εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες.

Διαμόρφωση θετικού περιβάλλοντος συνεργασίας: Το 2022 το Public Group υλοποίησε δράσεις, μεταξύ των οποίων η δημιουργία εταιρικής σελίδας για τους εργαζομένους στο Facebook, η δημιουργία ομάδας ποδοσφαίρου, η συμμετοχή στον Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η διοργάνωση δράσεων εθελοντικής αιμοδοσίας, η προετοιμασία γευμάτων για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες σε συνεργασία με την κοινωνική κουζίνα «Ο Άλλος Άνθρωπος», η επιβράβευση των παιδιών των εργαζομένων που εισήχθηκαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με οικιακές συσκευές κ.α.