Μία σειρά από εκπαιδεύσεις, με τίτλο «Skilling me Softly», για τους συνεργάτες του οργάνωσε το Public Group σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Ειδικότεαρ, στα εν λόγω πέντε εκπαιδευτικά σεμινάρια του Public Group, συμμετείχαν περισσότερες από 60 εταιρείες, οι οποίες πραγματοποιούν εγκαταστάσεις σε οικιακές συσκευές, με 150 τεχνικούς, ψυκτικούς αλλά και ανθρώπους που είναι στην εξυπηρέτηση πελάτων.

Βασικό αντικείμενο των σεμιναρίων ήταν η δύναμη της επικοινωνίας μεταξύ συνεργατών και πελατών, καθώς και η ενίσχυση των Soft Skills των παρευρισκόμενων, έχοντας ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.