Το Publicis Groupe Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης (CEE) ανακοίνωσε την έναρξη της εκστρατείας #EmbraceEquity για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας (IWD). Η πρωτοβουλία θα επικεντρωθεί στην αποστολή να «δημιουργήσει χώρους εργασίας, όπου ευδοκιμούν οι καριέρες των γυναικών, αναπτύσσοντας μια κουλτούρα εργασίας χωρίς αποκλεισμούς, όπου οι καριέρες των γυναικών μπορούν να ανθίσουν και τα επιτεύγματά τους να αναγνωρίζονται», όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση. Η αποστολή θα υποστηριχθεί από τρεις βασικές δράσεις:

  1. Συνειδητοποίηση (Δικαιοσύνη VS Ισότητα) – Για να επιβεβαιώσει ότι η κοινότητα του Publicis Groupe CEE κατανοεί τη διαφορά μεταξύ δικαιοσύνης και ισότητας, «γιατί οι ίσες ευκαιρίες δεν είναι πλέον αρκετές και γιατί είναι σημαντικό να το κατανοήσουμε, να το αναγνωρίσουμε και να το εκτιμήσουμε».
  2. Εκπαίδευση – Για να αξιοποιήσει τα ερευνητικά προγράμματα «Lean in» της IWD, ώστε να ενδυναμώσει όλες τις ομάδες με τη γνώση και την τεχνογνωσία να δημιουργήσουν κουλτούρα στο χώρο εργασίας, χωρίς αποκλεισμούς και να συνδέσουν τις γυναίκες με την καθοδήγηση και τους μέντορες που χρειάζονται για να επιτύχουν τους στόχους τους.
  3. Ανάλυση & Δράση – Για να γίνει μια εσωτερική ανάλυση του χάσματος αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων του Publicis Groupe CEE, σε σχέση με το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των φύλων σε κάθε αγορά, ώστε να διαμορφωθεί ένα σχέδιο δράσης και ένας οδικός χάρτης για βελτίωση και απτή πρόοδο προς τη σωστή κατεύθυνση.

«Τα τελευταία δύο χρόνια από τότε που ιδρύθηκε το Publicis Groupe CEE, καταβάλαμε συνειδητές προσπάθειες να κινήσουμε τα πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση, για τις γυναίκες ηγέτες, τα γυναικεία ταλέντα μας και γενικότερα για να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον πιο περιεκτικό, ποικιλόμορφο και δίκαιο συνολικά. Αν και είμαι στην ευχάριστη θέση να πω, ότι σήμερα έχουμε ισχυρή γυναικεία ηγεσία και ένα ισχυρό σύνολο γυναικείων ταλέντων στις ομάδες μας, έχουμε επίγνωση ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για τις γυναίκες και άλλες περιθωριοποιημένες κοινότητες» δήλωσε ο Tomas Lauko, Διευθύνων Σύμβουλος, Publicis Groupe Κεντρικής & Ανατολικής Ευρώπης.