Η Linkage προχωρεί στο σχεδιασμό του επόμενου Purposeful Leadership Academy, το οποίο έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο, με συμμετέχοντες στελέχη επιχειρήσεων από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Σύμφωνα με την Linkage, «η καρδιά της Ακαδημίας είναι το Μοντέλο Purposeful Leadership Model, το οποίο βασίζεται σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε από την Linkage Αμερικής σε περισσότερο από 1 εκατομμύριο ηγέτες από όλο τον κόσμο». Το Μοντέλο Purposeful Leadership εστιάζει στο ότι οι επιτυχημένοι ηγέτες είναι αυτοί που επιτυγχάνουν τις 5 Δεσμεύσεις ενός Αποτελεσματικού Ηγέτη: Να εμπνέουν τους ανθρώπους τους, να επιτυγχάνουν τη δέσμευσή τους, να ωθούν την καινοτομία και το διαφορετικό τρόπο σκέψης, να επιτυγχάνουν αποτελέσματα και κυρίως να εξελίσσονται διαρκώς.

Το Purposeful Leadership Academy είναι ένα blended learning πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει 8 εβδομαδιαία Virtual Sessions, αυτοαξιολόγηση των συμμετεχόντων, Οn the Job Practice, με υλικό για άμεση εφαρμογή στην εργασιακή καθημερινότητα των συμμετεχόντων, ηλεκτρονική πλατφόρμα, με υλικό που περιλαμβάνει video, quiz, άρθρα και θεωρία. Η Linkage δίνει τη δυνατότητα να εμπλουτιστεί το πρόγραμμα με μια αξιολόγηση 360° και με 2 sessions One-to-One Coaching σε όσους το επιθυμούν. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 4 groups με περισσότερα από 45 στελέχη από 20 εταιρείες