Ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, η PwC πραγματοποίησε έρευνα στην οποία συμμετείχαν 3.600 γυναίκες επαγγελματίες (ηλικίας 28-40 ετών) για να διερευνήσει τις εμπειρίες και τις φιλοδοξίες τους όσον αφορά στην επαγγελματική τους ανέλιξη. Στην έρευνα συμμετείχαν εργοδότες από 27 κλάδους και περισσότερες από 60 χώρες παγκοσμίως.

Η έκθεση «Time to talk: what has to change for women at work» αποκαλύπτει ότι οι γυναίκες έχουν αυτοπεποίθηση, φιλοδοξίες και είναι έτοιμες για το επόμενο βήμα. Ωστόσο, αρκετές από αυτές δεν πιστεύουν όσα τους λένε οι εργοδότες τους σχετικά με την επαγγελματική εξέλιξη και ανέλιξή τους, ή για το τι θα βοηθήσει ή θα βλάψει την καριέρα τους. Μεταξύ άλλων, το 82% των γυναικών είναι σίγουρες για την ικανότητά τους να εκπληρώσουν τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες και το 73% επιδιώκει δυναμικά ευκαιρίες επαγγελματικής ανέλιξης. Ωστόσο, το 42% ανησυχεί για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στη σταδιοδρομία τους η απόκτηση οικογένειας.

Ταυτόχρονα, ποσοστό 48% των νέων μητέρων ένιωσαν να βρίσκονται στο περιθώριο όσον αφορά στις προαγωγές και την ανάθεση σημαντικών έργων μετά την επιστροφή στην εργασία. Το 45% πιστεύει επίσης ότι το diversity μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο στην επαγγελματική ανέλιξη και μόνο το 51% των γυναικών νιώθουν ότι οι εργοδότες τους καταβάλλουν ικανοποιητικές προσπάθειες για να βελτιώσουν τη διαφορετικότητα των φύλων. Επιπρόσθετα, το 58% των ερωτηθέντων υπέδειξαν την ενίσχυση της διαφάνειας ως το καθοριστικό βήμα που μπορούν να κάνουν οι εργοδότες. Τέλος, η PwC επισημαίνει τρεις τομείς στους οποίους θα πρέπει να επικεντρωθούν οι επιχειρήσεις για να διευκολύνουν την ανέλιξη των ταλαντούχων γυναικών: 1. Διαφάνεια και εμπιστοσύνη, 2. Στρατηγική στήριξη και 3. Προσωπική ζωή, οικογένεια και εργασία.