Η PwC ανακοίνωσε ακαθάριστα έσοδα 32,1 δις. δολάρια παγκοσμίως για το οικονομικό έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013.

Σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 4%, σημειώνοντας τα υψηλότερα ακαθάριστα έσοδα των τελευταίων ετών. Στην Ευρώπη, τα έσοδα του δικτύου της PwC αυξήθηκαν, παρά τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε αρκετές χώρες, κατά 2% στη Δυτική Ευρώπη και 3% στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Το τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της PwC συνέχισε να αναπτύσσεται σημαντικά σε παγκόσμιο επίπεδο, με τα έσοδα να αυξάνονται κατά 8% φτάνοντας τα 9,2 δισ. δολάρια. Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν το 29% των συνολικών εσόδων της PwC παγκοσμίως. Η συνεχής αυτή ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στο δυνατό brand της PwC στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε πολλές περιοχές, αλλά και τη μεγάλη άνοδο των εσόδων των υπηρεσιών για χρηματοοικονομικές συναλλαγές (Deals) – απόδοση που επιτεύχθηκε παρά τα χαμηλά επίπεδα συγχωνεύσεων και εξαγορών διεθνώς.