Οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε εγρήγορση αναζητώντας νέες ευκαιρίες, ενώ επικεντρώνονται ιδιαίτερα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της έρευνας «Global Workforce Hopes & Fears Survey 2024» της PwC, με δείγμα πάνω από 56.000 εργαζόμενους από 50 χώρες και περιοχές. Αναλυτικότερα, πολλοί από τους ερωτηθέντες δηλώνουν ότι δίνουν προτεραιότητα στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους προκειμένου να εξελίξουν την καριέρα τους εν μέσω αυξανόμενου φόρτου εργασίας και έντονης εργασιακής αβεβαιότητας.

Επιπρόσθετα, το 28% εξηγεί ότι είναι πιθανό να αλλάξει εργοδότη εντός του επόμενου έτους, ποσοστό κατά πολύ υψηλότερο σε σύγκριση με το 2022 (19%), όταν εμφανίστηκε το φαινόμενο της «Μεγάλης Παραίτησης». Την ίδια στιγμή, η έρευνα δείχνει πως, καθώς οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις στον εργασιακό χώρο, στρέφονται σε νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η GenAI. Μεταξύ των εργαζομένων που χρησιμοποιούν τη GenAI καθημερινά, το 82% αναμένει ότι θα καταστήσει τον χρόνο του στην εργασία του πιο αποδοτικό μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Επίσης, οι εργαζόμενοι εμφανίζονται αισιόδοξοι σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρει η GenAI για την εξέλιξή τους.

Το 49% μάλιστα από εκείνους που την αξιοποιούν εκτιμά ότι θα οδηγήσει σε υψηλότερους μισθούς, προσδοκία που εμφανίζεται να είναι ακόμα μεγαλύτερη (76%) μεταξύ των εργαζομένων που χρησιμοποιούν την τεχνολογία αυτή καθημερινά. Τέλος, πάνω από το 70% των χρηστών συμφωνεί ότι τα εργαλεία GenAI θα του δώσουν την ευκαιρία να είναι πιο δημιουργικό (73%) και να βελτιώσει την ποιότητα της δουλειάς του (72%), ενώ η έρευνα υπογραμμίζει ότι οι εργαζόμενοι δίνουν πλέον μεγαλύτερη σημασία στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, προκειμένου να μετριάσουν τις ανησυχίες τους και να επιταχύνουν την επαγγελματική ανέλιξή τους.