Τη δυνατότητα να εργάζονται για πάντα εξ αποστάσεως και να ζουν σε όποια περιοχή θέλουν θα δώσει η PwC στους 40.000 εργαζομένους της στην Αμερική σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο εν λόγω δημοσίευμα, οι εργαζόμενοι που θα επιλέξουν να τηλεργάζονται εξ ολοκλήρου, θα πρέπει να παρουσιάζονται στο γραφείο μέχρι και τρεις ημέρες το ανώτερο κάθε μήνα για σημαντικές συναντήσεις με την ομάδα, επισκέψεις πελατών και εκπαιδευτικές δράσεις.

Εντούτοις, όπως επισημαίνεται, η τοποθεσία θα έχει σημασία ως προς τις αποδοχές, αφού οι εργαζόμενοι που θα επιλέξουν να τηλεργάζονται από έναν τόπο με μικρότερο κόστος διαβίωσης θα δουν μια μείωση στις απολαβές τους. Το δημοσίευμα του Reuters, τέλος, αναφέρει ότι η PwC παρέχει αυτή τη δυνατότητα προκειμένου να προσελκύσει και να διατηρήσει το ταλέντο, αλλά και να δίνει περισσότερο diverse.