Ένα νέο, διεθνές κέντρο για την ανάπτυξη του θετικού επιχειρείν απέναντι στη φύση, με την ονομασία Centre for Nature Positive Business εγκαινίασε πρόσφατα η PwC.

Παράλληλα, παρέχοντας εκπαίδευση με αντικείμενο τη διατήρηση της φύσης, η PwC συμβάλλει στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού της, που αριθμεί 328.000 άτομα, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των επιπτώσεων στη φύση και τη συνεργασία με τους πελάτες για την επίτευξη θετικών προς το περιβάλλον αποτελεσμάτων.

Το νέο, διεθνές κέντρο θα συγκεράσει και θα επεκτείνει περαιτέρω τις δυνατότητες της εταιρείας αναφορικά με τη φύση σε διεθνές επίπεδο, σε τομείς όπως η βιοποικιλότητα, οι υδάτινοι πόροι, η αναγεννητική γεωργία και η δασοκομία, ενώ, εντός του επόμενου έτους, η εταιρεία θα διπλασιάσει τον αριθμό των εμπειρογνωμόνων που διαθέτει σε θέματα που σχετίζονται με τη φύση, φτάνοντας συνολικά τους 1.000.