Η PwC Ελλάδας διευρύνει την πολιτική της εξ αποστάσεως εργασίας, που εισήγαγε πιλοτικά τον Φεβρουάριο του 2019 και η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα ενδυνάμωσης και ευεξίας Be well work well, θέτοντας, για μια ακόμη φορά, στο επίκεντρο τους ανθρώπους της, με στόχο τη συμβολή στη διαρκή βελτίωση της καθημερινότητάς τους και την προσαρμογή στις παγκόσμιες τάσεις.

Ειδικότερα, το νέο μοντέλο εργασιακής ευελιξίας αποτελεί μετεξέλιξη του πιλοτικού προγράμματος «Wherever Works», το οποίο εφαρμόζεται τους τελευταίους 16 μήνες και προσφέρει μέχρι σήμερα τη δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας έως μία φορά την εβδομάδα. Έτσι, η καθιέρωση της ευέλικτης εργασίας ως προσωπική επιλογή του εργαζομένου χωρίς περιορισμό ημερών, έρχεται να συμπληρώσει τη δημιουργία μιας νέας κουλτούρας που προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα και στις ανάγκες των ανθρώπων της εταιρείας, σηματοδοτούμενη από τα θετικά σχόλια των εργαζομένων κατά την πιλοτική εφαρμογή της, αλλά και από την επιτυχημένη μετάβαση σε καθεστώς καθολικής τηλεργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού.

Με την εν λόγω αφορμή, η Αλεξάνδρα Κλήμη, Human Capital Director της εταιρείας, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Στην PwC έχοντας ως προτεραιότητα τους ανθρώπους μας πιστεύουμε πως η καθιέρωση ενός σύγχρονου προγράμματος εργασίας απαντάει ουσιαστικά στην ανάγκη για ευελιξία, δίνοντας στον καθένα μας τη δυνατότητα να καθορίσει, σε συνεργασία με τον προϊστάμενό του, τη διάρκεια και τη συχνότητα της εργασίας από απόσταση. Διατηρώντας πάντα την επιλογή της φυσικής παρουσίας στο γραφείο, το οποίο δεν αντικαθίσταται και συνεχίζει να αποτελεί πόλο δια ζώσης συνεργασίας, ο εργαζόμενος μπορεί, πλέον, να προσαρμόσει την εργασία του με βάση τις προσωπικές του ανάγκες».