Η PwC Ελλάδας δημοσίευσε τον πρώτο της Απολογισμό Βιωσιμότητας για τη χρήση 2016, με στόχο την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη.

Ο απολογισμός αποτελεί σημείο αναφοράς για θέματα βιωσιμότητας που είναι σημαντικά για την PwC αλλά και για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Στον απολογισμό παρουσιάζεται η στρατηγική και οι δράσεις της PwC Ελλάδας, καθώς και η προσέγγισή της για την εταιρική υπευθυνότητα που εστιάζεται σε τέσσερις πυλώνες, εκ των οποίων ο ένας πυλώνας, «Diversity and inclusion – Ενίσχυση της διαφορετικότητας» αφορά τη δημιουργία αξίας για τους ανθρώπους και τους πελάτες της εταιρείας, μέσα από πρωτοβουλίες που προωθούν μια κουλτούρα που υποστηρίζει το diversity and inclusion.

«Το πολυτιμότερο μας στοιχείο είναι οι δεξιότητες, οι γνώσεις και το ταλέντο των ανθρώπων μας, που πιστεύουμε ότι μπορούν να κάνουν θετική διαφορά στην κοινωνία. Το 2016 αφιερώθηκαν περισσότερες από 5.000 ώρες σε υπηρεσίες pro bono καθώς και συμβουλές και καθοδήγηση σε νεοφυείς επιχειρήσεις (start-ups), εκκολαπτήρια (incubators) και ΜΚΟ. Η κουλτούρα μας – που βασίζεται στις κοινές μας αξίες – εμπνέει τους εργαζομένους μας να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό», ανέφερε σχετικά η Γιολάντα Κουρασμενάκη, Επικεφαλής Ανθρωπίνου Κεφαλαίου της PwC Ελλάδας.