Σε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας προχώρησε η PwC Ελλάδας με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Η ενέργεια εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της PwC Ελλάδας για δυναμικές συνεργασίες με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της χώρας.

Στόχος του Μνημονίου είναι να φέρει σε επαφή το Πανεπιστήμιο με την επιχειρηματική κοινότητα, δημιουργώντας γέφυρες ανάμεσα στην εκπαίδευση και τον επιχειρηματικό χώρο. Μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας οι δύο οργανισμοί δεσμεύονται να αξιοποιούν την τεχνογνωσία και την πολυετή τους εμπειρία υλοποιώντας από κοινού δράσεις, ώστε να προσφέρουν αποτελεσματικότερη διασύνδεση των φοιτητών με τις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, η PwC Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συμφώνησαν στα εξής:

  • Σύνδεση του γραφείου πρακτικής του Πανεπιστημίου με ανάλογες θέσεις της PwC Ελλάδας, προσφέροντας στους φοιτητές εργασιακή εμπειρία
  • Από κοινού διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων, διαλέξεων, εκδηλώσεων κτλ., που προάγουν την τεχνολογία και την καινοτομία και προβάλλουν τόσο το έργο της PwC Ελλάδας, όσο και αυτό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
  • Συμμετοχή στελεχών της PwC Ελλάδας ως εισηγητών σε συγκεκριμένα μαθήματα του κύκλου σπουδών (expert sessions)
  • Δημιουργία Εκπαιδευτικών Ακαδημιών για την υλοποίηση εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης

Η συγκεκριμένη ενέργεια έρχεται ως συνέχεια της στρατηγικής επιλογής της PwC Ελλάδας, τα τελευταία δύο χρόνια να ενισχύσει την παρουσία της θέση και στην Πελοπόννησο μέσα από το PwC Technology & Innovation Hub που έχει ιδρύσει στην Πάτρα. Στόχος του Hub είναι ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η διαχείριση έργων πληροφορικής, τεχνολογίας και καινοτομίας, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με τεχνολογικό περιεχόμενο, η ανάδειξη και ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και το upskilling και reskilling του προσωπικού του τεχνολογικού κλάδου.