Στη συνδιοργάνωση και υποστήριξη ενός Executive Προγράμματος Εκπαίδευσης στον Τομέα της Εταιρικής Διακυβέρνησης (Corporate Governance) στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Executive-MBA του Πανεπιστημίου Πειραιώς προχωρά η PwC Ελλάδας.

Ενδεικτικά, στις θεματικές ενότητες που θα καλύψει το πρόγραμμα «Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Strategic Corporate Governance» περιλαμβάνονται η Εταιρική Διακυβέρνηση, η Κανονιστική Συμμόρφωση, η Διαχείριση Κινδύνων και ο Εσωτερικός Έλεγχος ενώ θα υπάρχουν δύο κύκλοι ετησίως, ο πρώτος μεταξύ Οκτωβρίου και Φεβρουαρίου και ο δεύτερος μεταξύ Μαρτίου και Ιουνίου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε κύκλου σπουδών, οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα θα λαμβάνουν πιστοποιητικό από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την PwC. Στο πρόγραμμα θα εντάσσεται περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων ανά κύκλο (15 έως 20 άτομα), χωρίς κόστος συμμετοχής. Επιλέξιμοι συμμετέχοντες είναι τελειόφοιτοι και απόφοιτοι του Executive-MBA του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και περιορισμένος αριθμός (έως 5 ανά κύκλο) στελεχών – συνεργατών της PwC Ελλάδας.

Παράλληλα, το Μνημόνιο Συνεργασίας προβλέπει την πραγματοποίηση τουλάχιστον ενός σεμιναρίου από στελέχη της PwC Ελλάδας και τουλάχιστον ενός συνεδρίου με συμμετέχοντες από την αγορά, καθώς και την παροχή μιας πλήρους υποτροφίας συμμετοχής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Executive MBA του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

«Στόχος του εν λόγω Executive MBA προγράμματος είναι να αποτελέσει θερμοκοιτίδα επιτυχημένων managers και ηγετών του μέλλοντος και ταυτόχρονα να δημιουργήσει την επόμενη γενιά στελεχών, υψηλού επιστημονικού επιπέδου, σύμφωνα με τα διεθνή επαγγελματικά και επιστημονικά πρότυπα με εστίαση στην καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και την ποιότητα» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της PwC.