Η PwC Ελλάδας ανακοίνωσε τη μίσθωση νέων γραφείων στην περιοχή του Αμαρουσίου, τα οποία υλοποιήθηκαν από το αρχιτεκτονικό γραφείο ΑΣ.Π.Α. Design. Την ανάπτυξη του έργου που θα ολοκληρωθεί το 2024, έχει αναλάβει η Dimand, ελληνική εταιρεία ανάπτυξης ακινήτων, με εξειδίκευση στα βιοκλιματικά κτίρια. Πιο συγκεκριμένα, σε ιδιόκτητο οικόπεδο που πρόσφατα απέκτησε μέσω της θυγατρικής της, Insignio Μ.Α.Ε., η Dimand πρόκειται να ανεγείρει κτίριο συνολικής επιφάνειας 22.550 τ.μ.. Το ακίνητο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας 65, στο Μαρούσι, και πρόκειται να πιστοποιηθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα Leed και Well, καθώς αναμένεται να πληροί όλες τις προϋποθέσεις βιωσιμότητας.

Σύμφωνα με την PwC, το νέο κτίριο έρχεται να αναβαθμίσει το υβριδικό μοντέλο απασχόλησης που ήδη εφαρμόζει η εταιρεία  δημιουργώντας έναν ευέλικτο, περιβαλλοντικά βιώσιμο, καινοτόμο και συναρπαστικό χώρο εργασίας που εστιάζει στην εμπειρία των εργαζομένων και την ενδυνάμωση της συνεργασίας. «Αυτή η εμπειρία βασίζεται στην ποικιλομορφία των χώρων (αμφιθέατρα, βιβλιοθήκες, εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι συνεργασίας, χώροι χαλάρωσης κ.ο.κ.), στη δυνατότητα εναλλαγής της χρήσης τους ανάλογα με την ανάγκη των εργαζομένων και στην αλληλεπίδραση μεταξύ των ομάδων» αναφέρει η εταιρεία τονίζοντας παράλληλα ότι στα νέα γραφεία προβλέπονται ακόμη ειδικά διαμορφωμένοι, συνεργατικοί χώροι φιλοξενίας για τους πελάτες, τους συνεργάτες αλλά και για εκπαιδευτικά ιδρύματα και ερευνητικά προγράμματα κ.α.

Το συγκρότημα θα αποτελείται από δύο αντικριστά κτίρια τεσσάρων επιπέδων, συνολικής επιφάνειας 22.550 τ.μ. και θα διαθέτει υπόγειο πάρκινγκ και άλλους βοηθητικούς χώρους. Μεταξύ των κτιρίων αναπτύσσεται ακάλυπτος χώρος πρασίνου, που θα λειτουργεί ως πυρήνας κοινωνικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων αλλά και ως χώρος ανάπαυλας για τους εργαζόμενους. Ειδική μέριμνα έχει υπάρξει για τον φωτισμό και αερισμό σε όλους τους χώρους εργασίας, ενώ έμφαση έχει δοθεί και στην ακουστική μελέτη προκειμένου να επιτευχθούν οι ιδανικές εσωτερικές συνθήκες.

“The New Equation”, η παγκόσμια στρατηγική της PwC
Σύμφωνα με την εταιρεία, στο νέο χώρο η σύνδεση επιχειρηματικότητας και καινοτομίας ενδυναμώνεται με στόχο αφενός την ανάπτυξη βιώσιμων λύσεων για την αγορά και την κοινωνία αφετέρου την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, εκπληρώνοντας έτσι την παγκόσμια στρατηγική της PwC, H στρατηγική αυτή προβλέπει την ενδυνάμωση της εταιρείας με νέες δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις αναδυόμενες ανάγκες της αγοράς και την ανάπτυξη νέων οργανωτικών δομών που προάγουν τη συλλογική γνώση και την αξιοποίηση των ευκαιριών που δημιουργεί η χρήση της τεχνολογίας.

Στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσεται και η δημιουργία γραφείων – δορυφόρων σε όλη την Ελλάδα με στόχο τη συμβολή στην ανάπτυξη των τοπικών οικοσυστημάτων και την προσέλκυση και εξέλιξη του εγχώριου ταλέντου, παρέχοντας ευκαιρίες απασχόλησης σε μεγάλα διεθνή έργα από διαφορετικές περιοχές της χώρας. Και η ανακοίνωση της PwC καταλήγει: «Η εταιρείας μας δεσμεύεται στη μετεξέλιξη της εταιρικής της κουλτούρας σε ακόμα πιο ανθρωποκεντρική και ποικιλόμορφη και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων του συνόλου των εργαζομένων της μέσα από συνεχείς επενδύσεις σε εκπαιδεύσεις, υποδομές και εργαλεία αλλά και την εφαρμογή πρακτικών που υποστηρίζουν την ευημερία των ανθρώπων και διευκολύνουν στην εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής».