Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η PwC Ελλάδας με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Λογιστική και Έλεγχος Επιχειρήσεων και Δημοσίων Οργανισμών» του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Στόχος του μνημονίου είναι η ουσιαστική συνδρομή της PwC Ελλάδας στο Πρόγραμμα με παροχή εξειδικευμένης γνώσης, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, η ανάπτυξη καινοτόμων έργων και η δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ της ερευνητικής, της ακαδημαϊκής κοινότητας και του επιχειρηματικού κόσμου.

«Η υπογραφή του Μνημονίου εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων και συνεργασιών που υλοποιεί η PwC Ελλάδας με τα κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, συμπεριλαμβανομένου μεταξύ άλλων και του αντίστοιχου Μνημονίου Συνεργασίας που έχει ήδη υπογράψει με το Executive-MBA του Πανεπιστημίου Πειραιώς» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της εταιρείας. Αναλυτικά, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, μια σειρά από εξειδικευμένα στελέχη της PwC Ελλάδας θα πραγματοποιούν εισηγήσεις, παρουσιάσεις και πρακτικές ασκήσεις (workshops), επιπλέον των προγραμματισμένων μαθημάτων του Προγράμματος.

Ενδεικτικά, στις θεματικές ενότητες που θα καλύψει το πρόγραμμα περιλαμβάνονται μαθήματα σχετικά με το Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), θέματα Advanced Tax και Special IFRS, όπως και Business Ethics, μεταξύ άλλων. Παράλληλα, η PwC Ελλάδας θα υποστηρίξει χορηγικά το Πρόγραμμα, ενώ ταυτόχρονα προβλέπεται η δυνατότητα περαιτέρω συνεργασίας σε συγκεκριμένα projects συναφή με το αντικείμενο σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, εξασφαλίζοντας έτσι την άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας.