Τη μεταξύ τους συνεργασία ανακοίνωσαν η PwC Ελλάδας και η Ελληνική Λέσχη Μη-Εκτελεστικών Μελών Διοικητικών Συμβουλίων – NED Club, με αντικείμενο την ενδυνάμωση των διοικητικών συμβουλίων μέσω και της επιμόρφωσης των μελών τους με στόχο την κατανόηση της καλής εταιρικής διακυβέρνησης και τη βελτίωση των γνώσεων και ικανοτήτων τους.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, οι δύο φορείς έχουν συμφωνήσει στην υλοποίηση στοχευμένων δράσεων, συνεδρίων, workshops και ημερίδων, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μελών των διοικητικών συμβουλίων εταιρειών στην Ελλάδα, με στόχο την προώθηση βέλτιστων πρακτικών, τη διάδοση ιδεών μεταξύ στελεχών, τη διεξαγωγή ερευνών και αναλύσεων, καθώς και την ενθάρρυνση του ενεργού διαλόγου.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, πραγματοποιήθηκε χθες 25 Μαϊου εκδήλωση του NED Club σε συνεργασία με το EBEA και τη συμμετοχή της PwC Ελλάδας, με τίτλο «Οικογενειακές επιχειρήσεις και σύγχρονη διακυβέρνηση: Εμπιστοσύνη – Μετασχηματισμός – Διαδοχή».

Στην εκδήλωση έγινε η πρώτη παρουσίαση των ευρημάτων της 11ης Παγκόσμιας Έρευνας Οικογενειακών Επιχειρήσεων της PwC με θέμα: «Οικογενειακές επιχειρήσεις: Νέες τάσεις στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης με τα ενδιαφερόμενα μέρη», με έμφαση στις ελληνικές επιχειρήσεις, ενώ αναπτύχθηκαν οι νέες τάσεις στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των οικογενειακών επιχειρήσεων και των ενδιαφερόμενων μερών τους.