Για πρώτη φορά, μετά από δύο χρόνια, ένας σημαντικός αριθμός διευθυνόντων συμβούλων στην Ελλάδα αρχίζει να βλέπει το άμεσο μέλλον θετικά, σύμφωνα με τη μελέτη για την Ελλάδα που διεξήγαγε η PwC στο πλαίσιο της 16ης Παγκόσμιας Ετήσιας Έρευνάς της για τους διευθύνοντες συμβούλους.

Είναι αξιοσημείωτο ότι το 62% των συμμετεχόντων στην έρευνα για την Ελλάδα δήλωσαν «σίγουροι/ σχετικά σίγουροι» για τις προοπτικές αύξησης των εσόδων της επιχείρησής τους κατά τους επόμενους 12 μήνες. Ενώ, τα αντίστοιχα ποσοστά το 2011 ήταν 46% και το 2010 μόλις 27%. Η έρευνα δείχνει ότι βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη καμπή για την αναστροφή του αρνητικού κλίματος, όπου η συνεργασία Ιδιωτικού Τομέα με το Κράτος έχει ζωτική σημασία για την οικονομία της χώρας. Όμως, η αισιοδοξία που εξέφρασαν οι διευθύνοντες σύμβουλοι παραμένει σε ρεαλιστικά πλαίσια, καθώς εμφανίζονται ιδιαίτερα σκεπτικοί ως προς τις εξελίξεις στη διεθνή οικονομία, την ευμετάβλητη οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και τη διαχείριση του δημοσίου ελλείμματος και χρέους.