Την εγχώρια γραφειοκρατία, παρά εκείνη που πηγάζει από ευρωπαϊκούς κανονισμούς, προσδιορίζουν ως μεγαλύτερη απειλή για την ανάπτυξή τους οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα, αλλά και ανά τη Γηραιά Ήπειρο.

Αυτό προκύπτει από την έρευνα της PwC με τίτλο «European Private Business», στην οποία συμμετείχαν 2.450 εταιρείες σε 31 ευρωπαϊκές χώρες. Πιο συγκεκριμένα, το 39% των εταιρειών, δήλωσε ότι η εγχώρια γραφειοκρατία τους δημιουργεί ανησυχία, ενώ περίπου 29% ανέφεραν ως πρόβλημα την ευρωπαϊκή. Στην Ελλάδα τα αντίστοιχα ποσοστά έφτασαν το 70,7% και μόλις 20%. Παράλληλα, η έρευνα έφερε στο προσκήνιο ένα ευρύτερο και μόνιμο πρόβλημα της ΕΕ, που αφορά στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού.

Το συγκεκριμένο αξιολογείται από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις, καθώς εμποδίζει την πρόσληψη των κατάλληλων εργαζομένων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του οργανισμού. Η PwC εκτιμά ότι η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, οδηγεί στην απώλεια εσόδων της τάξης των 324 δισ. ευρώ ετησίως. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο άθροισμα του ΑΕΠ της Πορτογαλίας, της Ουγγαρίας και της Κροατίας. Για την Ελλάδα, το αντίστοιχο κόστος εκτιμάται στα 2 δισ. ετησίως.

Παράλληλα, τονίζεται ότι ο διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών αρχών, των εργοδοτών και των υπαλλήλων αποτελεί το κλειδί για την ευθυγράμμιση των απαιτήσεων των ιδιωτικών και μη επιχειρήσεων με τις προσδοκίες της κοινωνίας και τα προσόντα των αποφοίτων. Η ανάγκη αυτή γίνεται ολοένα πιο επιτακτική καθώς η ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό μεγαλώνει και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις επενδύουν σε ψηφιακές τεχνολογίες υψηλής εξειδίκευσης για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές.

Τέλος, ο ψηφιακός μετασχηματισμός φάνηκε να αποτελεί προτεραιότητα μόνο για το 31% των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Αυτό υποδηλώνει ότι πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμα εκτιμήσει πλήρως τη σημασία του ψηφιακού κόσμου για τις εταιρείες υποτιμώντας τις προοπτικές που ανοίγονται, μη λαμβάνοντας υπόψιν την απλοποίηση των διαδικασιών που προσφέρει.