Οι παγκοσμίως κορυφαίες εταιρείες στην καινοτομία αναμένεται να παρουσιάσουν ανάπτυξη που θα ξεπερνά το 60% μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, αυξάνοντας τα έσοδά τους κατά τουλάχιστον 250 δισ. δολάρια.

 Και αυτό χάρη στην εφαρμογή προηγμένων στρατηγικών καινοτομίας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους. Η νέα έρευνα της PwC «Breakthrough Innovation and Growth–your $500 million opportunity», η οποία εξετάζει την καινοτομία σε σχέση με την ανάπτυξη, επισημαίνει την άμεση συσχέτιση μεταξύ της αριστείας στην καινοτομία και της υψηλής ανάπτυξης. Σύμφωνα με τη μελέτη, το ένα πέμπτο των κορυφαίων καινοτόμων εταιρειών παγκοσμίως εκτιμούν ότι ο ρυθμός ανάπτυξής τους τα επόμενα πέντε χρόνια θα διπλασιαστεί σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο, ενώ θα τριπλασιαστεί σε σχέση με τον μέσο ρυθμό ανάπτυξης των λιγότερο καινοτόμων εταιρειών.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι εταιρείες προχωρούν σε θεμελιώδη μεταβολή του τρόπου με τον οποίο καινοτομούν. Η καινοτομία έχει αρχίσει να επεκτείνεται με σταθερό ρυθμό πέρα από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, στα επιχειρηματικά μοντέλα, στα λειτουργικά συστήματα και στην εμπειρία των πελατών. Επιπλέον, η συνεργασία τόσο με εσωτερικούς όσο και με εξωτερικούς συνεργάτες έχει ζωτική σημασία σε αυτές τις προσπάθειες. Ενώ στο παρελθόν η καινοτομία αφορούσε κυρίως τις εταιρείες τεχνολογίας και καταναλωτικών αγαθών στις ανεπτυγμένες οικονομίες, σήμερα έχει μετατραπεί σε κύριο μοχλό ανάπτυξης για όλες τις εταιρείες ανεξαρτήτως κλάδου και τόπου.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι κορυφαίοι καινοτόμοι ανήκουν σε μια ευρεία γκάμα κλάδων η οποία εκτείνεται από τον κλάδο υγείας μέχρι την αυτοκινητοβιομηχανία και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, και από την Ινδία μέχρι την Ολλανδία και τη Βραζιλία. Η έρευνα αποκαλύπτει ότι η επιτυχία της καινοτομίας εξαρτάται από την ανάπτυξη καλής στρατηγικής. Σχεδόν το 80% των κορυφαίων καινοτόμων εταιρειών δήλωσαν ότι διαθέτουν λεπτομερώς καθορισμένες στρατηγικές, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό όσον αφορά τις λιγότερο καινοτόμες εταιρείες διαμορφώνεται κάτω από το 50%. Τέλος, οι πρωτοπόρες όσον αφορά την καινοτομία εταιρείες έχουν διπλάσιες πιθανότητες να στοχεύουν σε σημαντικές ανακαλύψεις και επαναστατικές καινοτομίες.