Η PwC δημοσίευσε μελέτη me θέμα την επαναφορά της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού στο επίκεντρο της ατζέντας του χρηματοοικονομικού κλάδου, «Seizing back the people agenda».

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, οι διευθύνοντες σύμβουλοι των εταιρειών παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών θεωρούν την έλλειψη ταλαντούχων στελεχών με τις κατάλληλες δεξιότητες ως τη μεγαλύτερη απειλή για την ανάπτυξη. Επίσης, τα μοντέλα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού που εφαρμόζονται σήμερα δεν είναι βιώσιμα στη νέα οικονομική πραγματικότητα, καθώς θεωρείται αναγκαία η επανάκτηση της εμπιστοσύνης και της αφοσίωσης των εργαζομένων, των πελατών και της κοινωνίας συνολικά.

Τα κύρια συμπεράσματα της έρευνας είναι τα εξής: α) το 50% των διευθυνόντων συμβούλων του χρηματοοικονομικού κλάδου πιστεύουν ότι η έλλειψη εμπιστοσύνης στον κλάδο αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την ανάπτυξη, β) η επανασύνδεση με τους πελάτες προϋποθέτει την επανασύνδεση με τους εργαζόμενους – γεγονός που αποτελεί ακόμα μεγαλύτερη πρόκληση καθώς έχει κλονιστεί σοβαρά η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ των εργοδοτών και των εργαζομένων του κλάδου, λόγω περικοπών και οργανωτικών αναδιαρθρώσεων και γ) απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στην κουλτούρα των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της υιοθέτησης κατάλληλων συμπεριφορών σε όλες τις λειτουργίες και γεωγραφικές περιοχές.

Ο Κυριάκος Ανδρέου, Partner και Επικεφαλής του Συμβουλευτικού τμήματος της PwC Ελλάδας δήλωσε: «Οι περισσότερες εταιρείες αντί να προχωρούν δυναμικά στη διαμόρφωση των στρατηγικών διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού τους, προβαίνουν σε μεμονωμένες δράσεις ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις που δέχονται. Από την άλλη πλευρά, η αναστάτωση που επικρατεί στην αγορά και η ανάγκη ανάκτησης της εμπιστοσύνης των πελατών και των εργαζομένων στον κλάδο κάνουν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη διαμόρφωσης και προώθησης στρατηγικών όσον αφορά τη σχέση των εταιρειών με τους εργαζόμενους και την κοινωνία.

Για να μπορέσουν, όμως, τα στελέχη των επιχειρήσεων να θέσουν σε εφαρμογή αυτές τις στρατηγικές πρέπει να γνωρίζουν ποιοι είναι οι νέοι επιχειρησιακοί στόχοι και ποιες είναι οι απαιτήσεις τους σε ανθρώπινους πόρους».